Ja s’ha publicat l’edició dels mesos de gener i febrer de 2022 de la revista municipal Torre de Guaita

Ja s’ha publicat l’edició dels mesos de gener i febrer de 2022 de la revista municipal Torre de Guaita i s’ha començat a repartir el format en paper.


Ya se ha publicado la edición de los meses de enero y febrero de 2022 de la revista municipal Torre de Guaita y se ha empezado a repartir el formato en papel.