L’Ajuntament es reuneix amb les associacions de veïns, propietaris i comissions de festes del municipi

El passat divendres 28 de gener, a les 20h, la Sala de Plens va acollir una reunió convocada des de la Regidoria de Barris amb les diferents entitats veïnals, de propietaris i comissions de festes del municipi amb l’objectiu de mantenir el contacte amb elles i crear un espai per posar en comú preguntes, dubtes i propostes des de les entitats.

La trobada va tenir una durada d’una hora i va incloure la presentació dels assistents, l’aprovació del calendari de sessions per al 2022, l’explicació dels pressupostos municipals 2022, l’explicació del funcionament dels nous serveis engegats el 2021 (bus urbà, recollida orgànica, recollida de poda porta a porta i servei d’incidències Línea Verde), calendari de les festes d’estiu del municipi i el torn de precs i preguntes, en que els assistents van poder exposar aquells/es que tenien relació amb el seu barri o urbanització.

L’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicat que “la reunió ha estat molt enriquidora i profitosa pel bé del conjunt del municipi. És molt important que els temes comuns de les urbanitzacions es tractin i debatin en reunions com la del passat divendres, amb representants de cada associació. Tot i que ja els ho vaig comentar divendres, ho torno a reiterar: des de l’Ajuntament estem molt agraïts i agraïdes de la gran tasca que fan les associacions pel bé comú”.

La reunió va comptar amb l’assistència de l’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré; i la primera tinenta d’alcaldia, Judith Vidal. El regidor de Barris no va poder-hi assistir per motius de salut. Quant a les entitats, van participar-hi les set entitats que estan inscrites en el registre d’entitats del municipi: l’Associació de veïns del barri del Priorat de la Bisbal; la Asociación de vecinos y amigos del Priorat; la Asociación de vecinos de la Miralba; l’Associació de veïns de Can Gordei; la Comisión de Fiestas de Can Gordei-La Carcajá; la Asociación de vecinos de l’Esplai; i l’Associació de propietaris de la Pineda de Santa Cristina.


CASTELLANO | El pasado viernes 28 de enero, a las 20h, la Sala de Plenos acogió una reunión convocada desde la Concejalía de Barrios con las distintas entidades vecinales, de propietarios y comisiones de fiestas del municipio con el objetivo de mantener el contacto con ellas y crear un espacio para poner en común preguntas, dudas y propuestas desde las entidades.

El encuentro tuvo una duración de una hora e incluyó la presentación de los asistentes, la aprobación del calendario de sesiones para el 2022, la explicación de los presupuestos municipales 2022, la explicación del funcionamiento de los nuevos servicios iniciados en el 2021 (bus urbano, recogida orgánica, recogida de poda puerta por puerta y servicio de incidencias Línea Verde), calendario de las fiestas de verano del municipio y el turno de ruegos y preguntas, en el que los asistentes pudieron exponer aquellos/as que tenían relación con su barrio o urbanización.

La alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicado que “la reunión ha sido muy enriquecedora y provechosa por el bien del conjunto del municipio. Es muy importante que los temas comunes de las urbanizaciones se traten y debatan en reuniones como la del pasado viernes, con representantes de cada asociación. Aunque ya lo comenté el viernes, lo vuelvo a reiterar: desde el Ayuntamiento estamos muy agradecidos y agradecidas del gran trabajo que hacen las asociaciones por el bien común”.

La reunión contó con la asistencia de la alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré; y la primera tenienta de alcaldía, Judith Vidal. El concejal de Barrios no pudo asistir a la misma por motivos de salud. En cuanto a las entidades, participaron en el encuentro las siete entidades que están inscritas en el registro de entidades del municipio: la Associació de veïns del barri del Priorat de la Bisbal; la Asociación de vecinos y amigos del Priorat; la Asociación de vecinos de la Miralba; la Associació de veïns de Can Gordei; la Comisión de Fiestas de Can Gordei-La Carcajá; la Asociación de vecinos de l’Esplai; y la Associació de propietaris de la Pineda de Santa Cristina.