L’Ajuntament ha adquirit nous equips informàtics a través de la central de compres de l’ACM

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha fet una compra de nous dispositius i material informàtic (hardware i equipaments de substitució) per un import de 5.236,34€ a l’empresa Servicios Microinformática S.A. a través de la central de compres de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) per fer front a l’increment de les necessitats informàtiques de les oficines municipals. Concretament, s’ha adquirit:

  • 4 equips de sobretaula PC Lenovo Model V50S (SFF) 
  • 4 monitors LCD Thinkvision S24E-20
  • 1 equip de sobretaula I5 Workstation amb control de Cloud Antivirus, control de Xarxa, disseny gràfic i gestor de vídeo
  • Ampliació de memòria 16GB
  • Canvi disc dur 256 a 1TB

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès es va adherir a la central de compres de l’ACM el 2019 amb l’objectiu de poder adquirir béns i subministraments i contractar serveis en les condicions i preus vigents en els contractes subscrits per l’ACM i amb les empreses adjudicatàries.  La central de compres ofereix preus econòmics i permet optimitzar els terminis dels procediments administratius, ja que no és l’Ajuntament qui du a terme la licitació per poder efectuar la compra.


El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès ha hecho una compra de nuevos dispositivos y material informático (hardware y equipamientos de sustitución) por un importe de 5.236,34€ a la empresa Servicios Microinformática S.A. a través de la central de compras de la Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) para hacer frente al incremento de las necesidades informáticas de las oficinas municipales. Concretamente, ha adquirido:

  • 4 equipos de sobremesa PC Lenovo Modelo V50S (SFFF)
  • 4 monitores LCD Thinkvision S24E-20
  • 1 equipo de sobremesa I5 Workstation con control de Cloud Antivirus, control de red, diseño gráfico y gestor de vídeo
  • Ampliación de memoria 16GB
  • Cambio de disco duro 256 a 1TB

El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès se adhirió a la central de compras de la ACM en el 2019 con el objetivo de poder adquirir bienes y suministros y contratar servicios en las condiciones y precios vigentes en los contratos suscritos por la ACM con las empresas adjudicatarias. La central de compras ofrece precios económicos y permite optimizar los plazos de los procedimientos administrativos, ya que no es el Ayuntamiento quien lleva a cabo la licitación para poder efectuar la compra.