S’aprova la liquidació del 4t trimestre de 2021 del conveni en materia d’Ocupació amb el CCBP

La Junta de Govern local del dilluns 13 de desembre va aprovar la liquidació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Penedès (CCBP) en matèria d’Ocupació corresponent al darrer trimestre de 2021 per un import total de 3.164,41€.

El 8 de febrer  es va aprovar, en Junta de Govern, el conveni interadministratiu de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Penedès i la resta d’ajuntaments de la comarca per a l’execució dels programes d’ocupació que formen part de l’Acord estratègic per al desenvolupament i ocupació del Baix Penedès 2021 per un total de 12.657,64€.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno local del 13 de diciembre aprobó la liquidación del convenio de colaboración con el Consell Comarcal del Baix Penedès (CCBP) en materia de Ocupación correspondiente al último trimestre de 2021 por un importe total de 3.164,41€.

El 8 de febrero se aprobó, en Junta de Gobierno, el convenio interadministrativo de colaboración con el Consell Comarcal del Baix Penedès y el resto de ayuntamientos de la comarca para la ejecución de los programas de ocupación que forman parte del Acuerdo estratégico para el desarrollo y ocupación del Baix Penedès 2021 por un total de 12.657,64€.