El dilluns 29 de novembre a les 17h tindrà lloc un Ple extraordinari a l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès – Es tracta del Ple d’aprovació del pressupost 2022

El proper dilluns 29 de novembre, a les 17:00h, tindrà lloc un Ple extraordinari a l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès.

Sempre que les mesures de contenció de la COVID-19 no dictin el contrari durant els pròxims dies, el públic hi podrà assistir amb mascareta. Posteriorment, com és habitual, també es publicarà el vídeo de la sessió a Youtube.

Aquests són els punts de l’ordre del dia:

  • 1.-Aprovació inicial del pressupost 2022.
  • 2.-Modificació de crèdit 442.220,02€ per diverses despeses
  • 3.-Modificació de crèdit 51.861,10€ per diverses inversions
  • 4.-Aprovar el reconeixement de compatibilitat presentada per una treballadora municipal.
  • 5.-Donar compte de la resolució de la Comissió de preus de Catalunya, denegant la sol·licitud d’Aqualia S.A. del mes de juny d’increment de tarifes.

CASTELLANO | El próximo lunes 29 de noviembre, a las 17:00h, tendrá lugar un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de La Bisbal del Penedès.

Siempre que las medidas de contención de la COVID-19 no dicten lo contrario durante los próximos días, el público podrá asistir con mascarilla. Posteriormente, como es habitual, también se publicará el vídeo de la sesión en Youtube.

Estos son los puntos del orden del día:

  • 1.-Aprobación inicial del presupuesto 2022.
  • 2.-Modificación de crédito 442.220,02€ por varios gastos
  • 3.-Modificación de crédito 51.861,10€ por varias inversiones
  • 4.-Aprobar el reconocimiento de compatibilidad presentada por una trabajadora municipal.
  • 5.-Dar cuenta de la resolución de la Comisión de precios de Catalunya, denegando la solicitud de Aqualia S.A. del mes de junio de incremento de tarifas.