Els ajuntaments de la Bisbal i Sant Jaume han aconseguit que la delimitació dels municipis al Papagai no divideixi parcel·les

Foto (d’esquerra a dreta): Leo Uceda, segona tinenta d’alcaldia i regidora de Via Púbica i Mobilitat de l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès; Marc Palau, alcalde de Sant Jaume dels Domenys; Agnès Ferré, alcaldessa de La Bisbal del Penedès; Joan Ignasi López, segon tinent d’alcaldia i regidor d’Urbanisme i Nuclis de l’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys.

Els ajuntaments de la Bisbal del Penedès i Sant Jaume dels Domenys han aconseguit que la delimitació dels municipis al Papagai no divideixi parcel·les. El gener de 2017 l’alcalde de Sant Jaume dels Domenys i l’alcaldessa de la Bisbal del Penedès es van reunir amb la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya per proposar conjuntament i de mutu acord una alteració del terme municipal dels dos municipis al seu pas pel Papagai, fent que el límit passés pels carrers sense partir parcel·les. El Decret de presidència de la Generalitat de Catalunya del 14 de setembre de 2021 va aprovar l’alteració dels termes municipals de Sant Jaume dels Domenys i La Bisbal del Penedès i, posteriorment, el 17 de novembre de 2021, ambdós ajuntaments i la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat van signar l’acta de reconeixement de la línia de terme que assenyalen les tres fites:

  • Fita 1: se situa a l’eix del torrent de Sant Marc. Aquesta fita és també comuna al terme municipal de Llorenç del Penedès
  • Fita 2: se situa a la Muntanya del Toni
  • Fita 3: se situa a les Quatre fites.
Delimitació actual

L’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicat que “per a l’equip de govern això és un pas endavant per a la gent del Papagai i seguirem treballant conjuntament amb l’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys pel bé dels veïns d’aquest barri”. Ferré ha volgut aclarir que, aquest canvi “d’alguna manera resol un problema històric: en anar construint i consolidant-se la urbanització -que pertany a dos municipis- va passar que alguns habitatges estaven sobre el límit dels dos municipis i, per tant, una part de la casa havia de tributar en un municipi i, l’altra part, a l’altre. Per resoldre aquest problema, l’any 1974 els alcaldes d’ambdós municipis van arribar a una entesa per modificar el límit de terme que evités migpartir parcel·les i habitatges, passant pels carrers. No obstant això, el 2012 l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès va iniciar el canvi de delimitació per tornar a l’anterior, és a dir, el que partia els habitatges. Amb aquesta modificació, uns quants habitatges de Sant Jaume van passar a la Bisbal, algunes parcel·les van passar a estar entre els dos municipis i va passar que els propietaris no tenien clar a quin municipi pertanyia la seva finca i on havien de tributar. Per tot plegat, el 2017 vam iniciar els tràmits per restaurar la línia de terme i deixar-la com es va acordar el 1974”.

Delimitació original (anterior a 1974)

Ara el cadastre està duent a terme l’actualització de la delimitació i des de BASE Gestió d’ingressos també, per tal que el 2022 cada habitatge rebi la liquidació d’impostos del municipi corresponent. També s’hauran de regularitzar els impostos i taxes que no s’han liquidat aquests anys a causa d’aquest límit que dividia parcel·les. En tot cas, ambdós ajuntaments aniran informant de les regularitzacions i les facilitats que se’ls proposaran als interessats, “perquè tot quedi arreglat com més aviat, millor”.


CASTELLANO | Los ayuntamientos de la Bisbal del Penedès y Sant Jaume dels Domenys han conseguido que la delimitacion de los municipios en el Papagai no divida parcelas. En enero de 2017, el alcalde de Sant Jaume dels Domenys y la alcaldesa de la Bisbal del Penedès se reunieron con la Dirección General de Administración Local de la Generalitat de Catalunya para proponer conjuntamente y de mutuo acuerdo una alteración del término municipal de ambos municipios a su paso por el Papagai, haciendo que el límite pasase por las calles sin partir parcelas. El Decreto de presidencia de la Generalitat de Catalunya del 14 de septiembre de 2021 aprobó la alteración de los términos municipales de Sant Jaume dels Domenys y La Bisbal del Pene`des y, posteriormente, el 17 de noviembre de 2021, ambos ayuntamientos y la dirección General de Administración Local de la Generalitat firmaron el acta de reconocimiento de la línea de término que señalan los tres hitos:

  • Hito 1: se sitúa en el eje del torrente de Sant Marc. Este hito es también común en el término municipal de Llorenç del Penedès.
  • Hito 2: se sitúa en la montaña del Toni
  • Hito 3: se sitúa en las Quatre fites

La alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicado que “para el equipo de gobierno esto es un paso adelante para la gente del Papagai y seguiremos trabajando conjuntamente con el Ayuntamiento de Sant Jaume dels Domenys por el bien de los vecinos de este barrio”. Ferré ha querido aclarar que, este cambio “de alguna manera resuelve un problema histórico: al ir construyendo y consolidándose la urbanización -que pertenece a dos municipios- pasó que algunas viviendas estaban sobre el límite de los dos municipios y, por tanto, una parte de la casa tenía que tributar en un municipio y, la otra parte, en el otro. Para resolver este problema, el año 1974 los alcaldes de ambos municipios llegaron a un acuerdo para modificar el límite del término que evitase partir por la mitad parcelas y viviendas, pasando por las calles. No obstante, en el 2012 el Ayuntamiento de La Bisbal del Penedès inició el cambio de delimitación para volver a la anterior, es decir, la que partía las viviendas. Con esta modificación, unas cuantas viviendas de Sant Jaume pasaron a la Bisbal, algunas parcelas pasaron a estar entre ambos municipios y pasó que los propietarios no tenían claro a qué municipio pertenecía su finca y donde tenían que tributar. Por todo ello, en el 2017 iniciamos los trámites para restaurar la línea de término y dejarla como se acordó en 1974”.

Ahora el catastro está llevando a cabo la actualización de la delimitación y desde BASE Gestión de Ingresos también, con tal que en el 2022 cada vivienda reciba la liquidación de impuestos del municipio correspondiente. También se tendrán que regularizar los impuestos y tasas que no se han liquidado estos años a causa de este límite que dividía parcelas. En todo caso, ambos ayuntamientos irán informando de las regularizaciones y de las facilidades que se propondrán a los interesados, “para que todo quede arreglado lo antes posible”.