El Ple d’aprovació del pressupost de l’any 2022 se celebrarà el dilluns 29 de novembre – El pressupost de l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès per a l’any vinent ascendeix a 4,8 milions d’euros i l’endeutament és d’un 0%

L’Ajuntament de La Bisbal del Penedès celebrarà el Ple d’aprovació del pressupost de l’any 2022 el dilluns 29 de novembre a la tarda. Vuit dies abans de la celebració del Ple s’ha fet arribar la documentació referent als pressupostos als regidors i regidores que formen part del grup de l’oposició perquè, així, puguin tenir més temps per analitzar-la que si s’hagués enviat la informació en el moment de la convocatòria del Ple extraordinari.

El pressupost de l’any 2022 ascendeix a 4,8 milions d’euros i l’Ajuntament té un 0% d’endeutament. L’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicat que “aquests anys hem fet una bona gestió dels diners públics i, per això, avui dia podem dir que l’Ajuntament no està endeutat”. Ferré ha afegit que “per setè any consecutiu es congelaran els impostos i les taxes, ja que l’Ajuntament està sanejat econòmicament, amb un increment en inversions i sense endeutament”.


CASTELLANO  | El Ayuntamiento de La Bisbal del Penedès celebrará el Pleno de aprobación del presupuesto del año 2022 el lunes 29 de noviembre  por  la tarde. Ocho días antes de la celebración del Pleno se les ha hecho llegar la documentación referente a los presupuestos a los concejales y concejalas que forman parte del grupo de  la oposición para que, así, puedan tener más tiempo de analizarla que si se hubiese enviado la información en el momento de la convocatoria del Pleno extraordinario.

El  presupuesto del año 2022 asciende a 4,8 millones  de euros y el Ayuntamiento tiene un 0% de endeudamiento. La alcaldesa de La Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicado que ”estos años hemos hecho una buena gestión del dinero público y, por esto, a día de hoy podemos decir que el Ayuntamiento no está endeudado”. Ferré ha añadido que “por  séptimo año consecutivo se congelarán los impuestos y tasas,  ya que el Ayuntamiento está saneado económicamente, con un incremento en inversiones y sin endeudamiento”