Aquest dilluns han començat les classes d’adaptació a la Llar d’infants l’Oreneta

Aquest dilluns han començat les classes d’adaptació a la Llar d’infants l’Oreneta, amb horari reduït, perquè l’alumnat es comenci a adaptar als horaris, a l’ambient i l’espai. A partir del proper dilluns 13 de setembre l’horari de funcionament ja serà l’habitual.

Els curs escolar de la Llar d’infants ha començat amb un total de 31 alumnes. Com que el nombre d’alumnes ha augmentat, s’ha engegat el curs amb tres classes: la classe de les Abelles (P2), la classe dels Cargols (P1) i la classe de les Tortugues (P0).

La Llar d’Infants l’Oreneta compleix tots els protocols i mesures de prevenció per la COVID-19 que s’han establert des del Departament d’Ensenyament i que es recullen en el Pla d’actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc de la pandèmia, que també estableix l’obligació del centre d’elaborar un pla d’organització bàsic i provisional.

Des de la Regidoria d’Ensenyament desitgem que els més menuts de la casa tinguin un bon inici de l’etapa i del curs escolar!


Este lunes han empezado las clases de adaptación en la Llar d’infants l’Oreneta, con horario reducido, para que el alumnado se empiece a adaptar a los horarios, al ambiente y al espacio. A partir del próximo lunes 13 de septiembre el horario de funcionamiento ya será el habitual. 

El curso escolar de la Guardería Municipal ha empezado con un total de 31 alumnos. Como el número de alumnos ha aumentado, el curso ha comenzado con tres clases: la clase de las Abejas (P2), la clase de los Caracoles (P1) y la clase de las Tortugas (P0).

La Llar d’Infants l’Oreneta cumple todos los protocolos y medidas de prevención por la COVID-19 que se han establecido desde el Departamento de Educación y que se recogen en el Plan de actuación para el curso 2021-2022 para centros educativos en el marco de la pandemia, que también establece la obligación del centro de elaborar un plan de organización básico y provisional.

¡Desde la Concejalía de Educación deseamos que los más pequeños de la casa tengan un buen inicio de la etapa y del curso escolar!