La Plataforma NO A LA MAT recollirà signatures contra la línia de Molt Alta Tensió el dilluns 6 de setembre al CMC de la Bisbal del Penedès

El passat 30 de juliol l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès va rebre l’anunci mitjançant el qual s’informava que se sotmet a informació pública el projecte per construir un conjunt de parcs eòlics a l’Aragó i la corresponent infraestructura per transportar l’energia produïda a través d’una línia de molt alta tensió (MAT) que travessarà diferents comarques i passarà pel municipi de La Bisbal del Penedès per portar energia a l’àrea metropolitana de Barcelona.

Es tracta d’un projecte que preveu l’estesa de 9.833,39 metres de línia corrent trifàsica aèria a través de 27 torres (de fins a 70 metres d’alçada) al nostre municipi. L’Ajuntament s’oposa a aquest projecte i així va fer-se palès el passat 30 d’agost, quan el Ple extraordinari  de la Corporació va aprovar per unanimitat el manifest per derogar la MAT “Clúster Begues”.

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès té fins al 10 de setembre per presentar al·legacions i està treballant en la preparació d’aquestes. A més, està pendent de rebre la pròrroga de quinze dies més que ha sol·licitat. Mentrestant la regidora d’Agricultura s’anirà reunint amb els propietaris de les parcel·les afectades per aquesta línia MAT, per donar-los més informació.

PRESENTACIÓ D’AL·LEGACIONS PER PART DELS PARTICULARS

Des de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès us animem a cercar informació sobre els riscos i amenaces que suposarà l’estesa de la MAT i, si ho creieu oportú, que presenteu al·legacions com a persones físiques (particulars). En aquest sentit, la Plataforma NO A LA MAT de la Bisbal del Penedès estarà el dilluns 6 de setembre, de 17h a 20h, al CMC, i comptarà amb exemplars del model d’al·legacions perquè els pugueu recollir i emplenar.

PROCEDIMENT PER PRESENTAR EL MODEL D’AL·LEGACIONS

El procediment per presentar l’al·legació és entrar-la, per registre d’entrada, a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès (en persona en horari d’oficina o per via telemàtica), entrant el model d’al·legacions emplenat i signat, acompanyat d’una còpia del DNI.

Podeu descarregar-vos el model fent clic aquí.

El termini per presentar les al·legacions finalitza el dimecres 29 de setembre, però us demanem que ens les feu arribar fins al 28 de setembre, ja que el dimecres 29 de setembre és la data en què l’Ajuntament les farà arribar a la Subdelegació del govern.

Més enllà de les al·legacions que presenteu les persones físiques, l’Ajuntament convocarà una reunió informativa poperament amb l’objectiu d’explicar les al·legacions que presentarem des de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès.


CASTELLANO |El pasado 30 de julio el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès recibió el anuncio mediante el cual se informaba que se somete a información pública el proyecto para construir un conjunto de parques eólicos en Aragón y la correspondiente infraestructura para transportar la energía producida a través de una línea de muy alta tensión (MAT) que atravesará distintas comarcas y pasará por el municipio de La Bisbal del Penedès para llevar energía al área metropolitana de Barcelona.

Se trata de un proyecto que prevé el tendido de 9.833,39 metros de línea corriente trifásica aérea a través de 27 torres (de hasta 70 metros de altura) en nuestro municipio. El Ayuntamiento se opone a este proyecto y así se hizo patente el pasado 30 de agosto, cuando el Pleno extraordinario de la Corporación aprobó por unanimidad el manifiesto para derogar la MAT “Clúster Begues”.

El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès tiene hasta el 10 de septiembre para presentar alegaciones y está trabajando en la preparación de las mismas. Además, está pendiente de recibir la prórroga de quince días más que ha solicitado. Al mismo tiempo, la concejala de Agricultura se irá reuniendo con los propietarios de las parcelas afectadas por esta línea MAT, para darles más información.

PRESENTACIÓN DE ALEGACIONES POR PARTE DE LOS PARTICULARES

Desde el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès os animamos a buscar información sobre los riesgos y amenazas que supondrá el tendido de la MAT y, si lo creéis oportuno, que presentéis alegaciones como personas físicas (particulares). En este sentido, la Plataforma NO A LA MAT de la Bisbal del Penedès estará el lunes 6 de septiembre, de 17h a 20h, en el CMC, y contará con ejemplares del modelo de alegaciones para que los podáis recoger y rellenar.

PROCEDIMIENTO PARA PRESENTAR EL MODELO DE ALEGACIONES

El procedimiento para presentar la alegación es entrarla por registro de entrada, en el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès (en persona en horario de oficina o por vía telemática), entrando el modelo de alegaciones cumplimentado y firmado, acompañado de una copia del DNI.

Podéis descargaros el modelo haciendo clic aquí.

El plazo para presentar alegaciones finaliza el miércoles 29 de septiembre, pero os pedimos que nos las hagáis llegar hasta el 28 de septiembre, ya que el miércoles 29 de septiembre es la fecha en la que el Ayuntamiento se las hará llegar a la Subdelegación del gobierno.

Más allá de las alegaciones que presentéis las personas físicas, el Ayuntamiento convocará una reunión informativa próximamente con el objetivo de explicar las alegaciones que presentaremos desde el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès.