Es prorroguen les mesures contra la COVID-19 fins al 10 de setembre

Es prorroguen novament les mesures contra la COVID-19, en aquest cas fins al 10 de setembre.

Adjuntem la infografia amb totes les mesures.


Se prorrogan nuevamente las medidas contra la COVID-19, en este caso hasta el 10 de septiembre.

Adjuntamos la infografía con todas las medidas.