De l’1 al 28 de setembre s’exposen al públic les bases per poder convocar el concurs del servei de bar i botiga del local social de Can Gordei

De l’1 al 28 de setembre, ambdós inclosos, s’exposen al públic les bases per poder convocar el concurs del servei de bar i botiga del local social de Can Gordei. Els interessats podeu consultar els requisits i preparar la documentació mentrestant, ja que en cas que no hi hagi al·legacions aquestes són les bases que regiran la convocatòria.

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès informa que, per a qualsevol dubte o aclariment sobre les bases, us podeu adreçar a la regidora d’Atenció Ciutadana, Paqui Cepas (paqui@bisbalpenedes.com) o a l’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, mitjançant el Whatsapp 684 41 68 43.

Enllaços:

Anunci al BOPT: https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20210831&anyp=2021&num=07818&v=i

Anunci al tauler d’anuncis de la Seu Electrònica: https://bisbalpenedes.eadministracio.cat/info.0

Bases: https://bisbalpenedes.com/web/wp-content/uploads/2021/08/Bases-local-Can-Gordei-2021.pdf


CASTELLANO | Del 1 al 28 de septiembre, ambos incluidos, se exponen al público las bases para poder convocar el concurso del servicio de bar y tienda del local social de Can Gordei. Los interesados podéis consultar los requisitos y preparar la documentación mientras están en exposición pública, ya que en caso de que no haya alegaciones estas son las bases que regirán la convocatoria.

El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès informa de que, para cualquier duda o aclaración sobre las bases, os podéis dirigir a la concejala de Atención Ciudadana, Paqui Cepas (paqui@bisbalpenedes.com) o a la alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, mediante el Whatsapp 684 41 68 43.

Enlaces:

Anuncio en el BOPT: https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20210831&anyp=2021&num=07818&v=i

Anuncio en el tablón de anuncios de la Sede Electrónica: https://bisbalpenedes.eadministracio.cat/info.0

Bases: https://bisbalpenedes.com/web/wp-content/uploads/2021/08/Bases-local-Can-Gordei-2021.pdf