Una empresa està passant per les cases de Can Gordei dient que ve de part de l’Ajuntament i aquesta informació és falsa

Una empresa està passant per les cases de Can Gordei dient que té un conveni amb l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès. Aquesta informació és totalment falsa.

Llegiu aquest avís i difoneu-lo entre les vostres famílies, amistats i amics.


Una empresa está pasando por las casas de Can Gordei diciendo que tiene un convenio con el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès. Esta información es totalmente falsa.

Leed este aviso y difundidlo entre vuestras familias, amistades y amigos.