Comunicat d’Alcaldia sobre la incidència detectada avui dimecres 25 d’agost relacionada amb la xarxa de clavegueram de l’Esplai

Comunicat d’Alcaldia sobre la incidència detectada avui dimecres 25 d’agost relacionada amb la xarxa de clavegueram de l’Esplai.


Comunicado de Alcaldía sobre la incidencia detectada hoy miércoles 25 de agosto relacionada con la red de alcantarillado de l’Esplai.