Voleu recuperar les Píndoles Bisbalenques? Torneu a llegir els capítols de la història de la Bisbal que vam compartir durant els mesos de confinament domiciliari

Recordeu les Píndoles Bisbalenques? Són capítols de la història de la Bisbal del Penedès que vam compartir a les xarxes socials, a eBando i al web municipal durant els mesos de confinament domiciliari per la pandèmia de COVID-19.
L’historiador, arxiver i tècnic de Cultura municipal, Jordi Ferran i Ventosa, va ser l’encarregat de confeccionar aquestes petites ‘píndoles’ que ens van distreure i, alhora, ens van alimentar el coneixement sobre el nostre municipi i la curiositat durant aquelles setmanes.
Si teniu ganes de recuperar les píndoles, podeu tornar-les a llegir en aquest enllaç: https://bisbalpenedes.com/web/tag/pindoles-bisbalenques/


¿Recordáis las ‘Píndoles Bisbalenques’? Son capítulos de la historia de la Bisbal del Penedès que compartimos en las redes sociales, en eBando y en la web municipal durante los meses de confinamiento domiciliario por la pandemia de COVID-19.
El historiador, archivero y técnico de Cultura municipal, Jordi Ferran Ventosa, fue el encargado de confeccionar estas pequeñas ‘píldoras’ que nos distrajeron y, a la vez, nos alimentaron el conocimiento sobre nuestro municipio y la curiosidad durante aquellas semanas.
Si tenéis ganas de recuperar las ‘píldoras’, podéis volverlas a leer en este enlace: https://bisbalpenedes.com/web/tag/pindoles-bisbalenques/