S’aprova la memòria del curs 2020/21 del servei de l’Escola de Música Municipal

La Junta de Govern del 2 d’agost de 2021 va aprovar, a petició de la Regidoria d’Ensenyament, la memòria del curs 2020/21 del servei de l’escola de música municipal amb Contrapunt, Cooperativa de Músics, SCCL.

Aquest curs ha estat marcat per dos factors: el creixement del nombre d’alumnes i l’impacte de la pandèmia de la COVID-19. A causa d’aquest darrer motiu hi ha hagut setmanes que les classes s’han fet de forma telemàtica. A més, no s’han pogut realitzar colònies musicals ni les excursions previstes.

Aquest curs hi ha hagut un total de 59 alumnes inscrits, entre sensibilització, piano, guitarra, bateria, grup, etc. Això suposa un increment de 13 alumnes més respecte al curs anterior.

L’Escola de Música Municipal ofereix el model pedagògic anglosaxó, fruit de la proposta de Contrapunt Cooperativa de Músics SCCL. en consens amb la Regidoria d’Ensenyament.


La Junta de Gobierno del 2 de agosto de 2021 aprobó, a petición de la Concejalía de Educación, la memoria del curso 2020/21 del servicio de la escuela de música municipal con Contrapunt, Cooperativa de Músics, SCCL.

Este curso ha estado marcado por dos factores: el crecimiento del número de alumnos y el impacto de la pandemia de la COVID-19. A causa de este último motivo ha habido semanas en las que las clases se han hecho de forma telemática. Además, no se han podido realizar colonias musicales ni las excursiones previstas.

Este curso ha habido un total de 59 inscritos, entre sensibilización, piano, guitarra, batería, grupo, etc. Esto supone un incremento de 13 alumnos más respecto al curso anterior.

La Escuela de Música Municipal ofrece el modelo pedagógico anglosajón, fruto de la propuesta de Contrapunt Cooperativa de Músics SCCL. en consenso con la Concejalía de Educación.