Ajuts per a persones afectades per un ERTO o amb contracte fix discontinu beneficiàries d’una prestació extraordinària durant el mes de maig de 2021

S’ha obert un registre perquè les persones afectades per un ERTO o amb contracte fix discontinu beneficiàries d’una prestació extraordinària durant el mes de maig de 2021 s’inscriguin per optar a un ajut. El formulari d’inscripció prèvia es pot presentar fins al dia 15 de juliol a les 15h.

Podeu trobar tota la informació sobre aquest tràmit a: https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/informacio-sobre-el-coronavirus-sars-cov-2/ajuts-extraordinaris-per-al-manteniment-de-lactivitat-economica-enfront-la-covid-19-2021-/

La concessió de l’ajut extraordinari correspon a la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral del Departament d’Empresa i Treball, amb la col·laboració, en la gestió i tramitació de l’ajut, del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

Preguntes freqüents: https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/detall/article/Preguntes-frequeents-ERTO-JUNY

Contacte: telèfon gratuït 900 800 046 de 8h a 14h, de dilluns a divendres no festius. Correu electrònic segonajutertocovid19.soc@gencat.cat


Se ha abierto un registro para que las personas afectadas por un ERTO o con contrato fijo discontinuo beneficiarias de una prestación extraordinaria durante el mes de mayo de 2021 se inscriban para optar a una ayuda. El formulario de inscripción previa se puede presentar hasta el día 15 de julio a las 15h.


Podéis encontrar toda la información sobre este trámite en: https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/informacio-sobre-el-coronavirus-sars-cov-2/ajuts-extraordinaris-per-al-manteniment-de-lactivitat-economica-enfront-la-covid-19-2021-/


La concesión de la ayuda extraordinaria corresponde a la Dirección General de Relaciones Laborales, Trabajo Autónomo, Seguridad y Salud Laboral del Departamento de Empresa y Trabajo, con la colaboración, en la gestión y tramitación de la ayuda, del Servicio Público de Ocupación de Catalunya.


Preguntas frecuentes: https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/detall/article/Preguntes-frequeents-ERTO-JUNY


Contacto: teléfono gratuito 900 800 046 de 8h a 14h, de lunes a viernes no festivos. Correo electrónico segonajutcovid19.soc@gencat.cat