S’aprova el pagament de la quota anual de l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà

La Junta de govern del dilluns 14 de juny ha aprovat el pagament de la quota de l’any 2021 de l’AMTU, l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà, per un import de 481,55€.

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès va aprovar l’adhesió a l’AMTU en el Ple ordinari del 17 de desembre de 2018. Aquesta entitat treballa per a la millora de la mobilitat i de les infraestructures de transport públic d’arreu de Catalunya i ofereix suport tècnic, jurídic i administratiu als seus associats en matèria de mobilitat, infraestructures i transport públic.

L’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicat que “aquesta entitat ens ajuda, ens resol dubtes i ens facilita informació sobre les diferents opcions i modalitats de transport públic –i la seva gestió- que es poden implementar al municipi. Més enllà d’aquest conveni, l’any passat vam tirar endavant un estudi per poder avaluar quina és l’opció més viable de transport públic al municipi i, al maig, vam iniciar un nou servei que comunica les urbanitzacions amb l’Hospital Comarcal del Vendrell, les Mates i l’estació d’autobusos del Vendrell”.


CASTELLANO | La Junta de gobierno del lunes 14 de junio ha aprobado el pago de la cuota del año 2021 de la AMTU, la Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà, por un importe de 481,55€.

El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès aprobó la adhesión a la AMTU en el Pleno ordinario del 17 de diciembre de 2018. Esta entidad trabaja para la mejora de la movilidad y de las infraestructuras de transporte público de toda Catalunya y ofrece soporte técnico, jurídico y administrativo a sus asociados en materia de movilidad, infraestructuras y transporte público.

La alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicado que “esta entidad nos ayuda, nos resuelve dudas y nos facilita información sobre las distintas opciones y modalidades de transporte público – y su gestión – que se pueden implementar en el municipio. Más allá de este convenio, el año pasado sacamos adelante un estudio para poder evaluar cuál es la opción más viable de transporte público en el municipio y, en mayo, iniciamos un nuevo servicio que comunica las urbanizaciones con el Hospital Comarcal del Vendrell, les Mates y l a estación de autobuses del Vendrell”.