La Junta de govern ha aprovat la prórroga del contracte de l’Escola de Música Municipal amb Contrapunt

La Junta de govern d’aquest dilluns 14 de juny ha aprovat la prórroga del contracte del servei de gestió de l’Escola de Música Municipal amb Contrapunt, Cooperativa de músics, SCCL, per un import de 36.031,35€ (preu sense IVA).

La Junta de Govern de setembre de 2019 va aprovar l’adjudicació del contracte d’aquest servei per dos anys, podent-se aprovar dues pròrrogues anuals més. La Junta de Govern ha aprovat la primera pròrroga del servei per al curs 2021/2022. El servei inclou la docència, la gestió administrativa, l’organització, el control i la gestió tècnica i econòmica, així com el cobrament del preu públic aprovat per l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès.

L’Escola Municipal de música té la finalitat de promoure la música i el seu ensenyament i està oberta a tota la població, sense límit d’edat. Ofereix classes de llenguatge musical, piano, bateria/percussió, guitarra i conjunt instrumental, les tardes de dilluns a divendres, d’octubre a juny, ja que es contempla com a activitat complementària a l’escola per a aquells usuaris que estan en edat escolar.


CASTELLANO | La Junta de gobierno de este lunes 14 de junio ha aprobado la prórroga del contrato del servicio de gestión de la Escuela de Música Municipal con Contrapunt, Cooperativa de músicos, SCCL, por un importe de 36.031,35€ (precio sin IVA).

La Junta de Gobierno de septiembre de 2019 aprobó la adjudicación del contrato de este servicio por dos años, pudiéndose aprobar dos prórrogas anuales más. La Junta de Gobierno ha aprobado la primera prórroga del servicio para el curso 2021/2022. El servicio incluye la docencia, la gestión administrativa, la organización, el control y la gestión técnica y económica, así como el cobro del precio único aprobado por el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès.

La Escuela Municipal de Música tiene la finalidad de promover la música y su enseñanza y está abierta a toda la población, sin límite de edad. Ofrece clases de lenguaje musical, piano, batería/percusión, guitarra y conjunto instrumental, las tardes de lunes a viernes, de octubre a junio, ya que se contempla como actividad complementaria a la escuela para aquellos usuarios que están en edad escolar.