Ja estan totalment transitables les 3 rutes bisbalenques

La Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès continua treballant per traçar una xarxa de camins municipal amb l’objectiu que la població pugui disposar d’un espai on fer exercici a l’aire lliure al municipi, tenint en compte els beneficis de l’hàbit de fer activitat física. Ara, s’han acabat tres rutes i, per això, el passat diumenge es va dur a terme una caminada, organitzada des de Senderistes Bisbalencs i la Regidoria de Medi Ambient, per tal d’estrenar les rutes. En concret, es va fer la ruta 3, que passa per la Meixa, Puig de Vilafranca i la Barraca del Vi.

La regidora de Medi Ambient, Leo Uceda, ha explicat que “la caminada va ser genial i, des d’aquí, vull donar les gràcies a l’entitat Senderistes Bisbalencs per la bona feina realitzada. No obstant això, m’agradaria fer una menció especial a la feina prèvia que va fer el bisbalenc Robert Vallès gràcies a un conveni amb el Departament de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona per fer pràctiques a l’Ajuntament. Ell va ser qui va realitzar un recull de fitxes de rutes senderistes pel municipi gràcies a les quals, avui podem tenir aquestes tres rutes totalment transitables i, d’altra banda, els plànols que hi ha als cartells són d’un altre bisbalenc, el Benjamí Català”.

El passat mes de febrer van començar els treballs de condicionament i senyalització d’aquests camins i, per fer-los, l’Ajuntament va contractar dues persones: una de la borsa de treball d’operaris de jardineria i neteja viària i un de la borsa de reparacions i obres. Aquests operaris han condicionat els camins fent feines de desbrossament i reparació de terra, marges i instal·lació de la senyalització amb cartells informatius juntament amb el personal de la brigada municipal.

Us enllacem la informació sobre les tres rutes, que ja es troben totalment transitables:


CASTELLANO | La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de La Bisbal del Penedès continúa trabajando para trazar una red de caminos municipal con el objetivo que la población pueda disponer de un espacio donde hacer ejercicio al aire libre en el municipio, teniendo en cuenta los beneficios del hábito de hacer actividad física. Ahora, se han terminado tres rutas y, por ese motivo, el domingo pasado se llevó a cabo una caminata, organizada desde Senderistes Bisbalencs y la Concejalía de Medio Ambiente, con tal de estrenar las rutas. En concreto, se hizo la ruta 3, que pasa por la Meixa, Puig de Vilafranca y la Barraca del Vi.

La concejala de Medio Ambiente, Leo Uceda, ha explicado que “la caminata fue genial y, desde aquí, quiero dar las gracias a la entidad Senderistes Bisbalencs por el buen trabajo realizado. No obstante, me gustaría hacer una mención especial al trabajo previo que hizo el bisbalense Robert Vallès gracias a un convenio con el Departamento de Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona para hacer prácticas en el Ayuntamiento. Él fue quien recopiló las fichas de las rutas senderistas del municipio gracias a las cuales hoy podemos tener estas tres rutas totalmente transitables y, por otro lado, los planos que hay en los carteles son de otro bisbalense, Benjamí Català”.

El pasado mes de febrero empezaron los trabajos de acondicionamiento y señalización de estos caminos y, para hacerlos, el Ayuntamiento contrató a dos personas: una de la bolsa de trabajo de operarios de jardinería y limpieza vial y otro de la bolsa de reparaciones y obras. Estos operarios han acondicionado los caminos haciendo trabajos de desbroce y reparación de la tierra transitable, márgenes y la instalación de señalización con carteles informativos junto con el personal de la brigada municipal.

Os enlazamos la información sobre las tres rutas, que ya están totalmente transitables:

Ruta 1. Cartell