La Ponència d’energies renovables de la Generalitat ha desestimat el recurs de reposició presentat per l’empresa promotora del parc solar fotovoltaic les Planes

La Ponència d’energies renovables de la Generalitat de Catalunya ha desestimat el recurs de reposició presentat per l’empresa promotora del parc solar fotovoltaic Les Planes. Així ho va fer saber amb la informació que va fer arribar a l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès el passat 4 de juny.

El mes de novembre de 2020 van arribar tres projectes per a la instal·lació de parcs solars fotovoltaics al municipi als que, l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, es va oposar perquè la seva ubicació no estava consensuada amb el territori. De fet, es van fer arribar propostes alternatives que plantejaven la ubicació dels mòduls en sostres d’empreses i en terrenys industrials però no en terrenys agrícoles ni protegits. A més, el Ple ordinari de l’Ajuntament i el Consell d’Alcaldes del Consell Comarcal del Baix Penedès van aprovar, per unanimitat, un manifest en relació amb aquest assumpte. Podeu llegir-lo aquí: https://bisbalpenedes.com/web/wp-content/uploads/2020/12/Manifest-Parcs-Fotovoltaics-Consnsuats.pdf

Per tot plegat, a l’abril l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès va presentar un informe desfavorable com a resposta a les al·legacions presentades per les empreses promotores el passat mes de febrer, ja que seguien sent projectes no consensuats amb el territori.

L’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicat que “des de l’Ajuntament s’aposta per les energies renovables consensuades amb el territori i respectant el medi rural i agrícola”. Ferré ha afegit que “ens n’alegrem d’aquest desistiment i esperem que també es desestimin els recursos presentats per les altres dues empreses. Treballem per poder tenir energia sostenible però sempre consensuada amb el territori”.


CASTELLANO | La ponencia de energías renovables de la Generalitat de Catalunya ha desestimado el recurso de reposición presentado por la empresa promotora del parque solar fotovoltaico Les Planes. Así lo hizo saber con la información que hizo llegar al Ayuntamiento de La Bisbal del Penedès el pasado 4 de junio.

El mes de noviembre de 2020 llegaron tres proyectos para la instalación de parques solares fotovoltaicos al municipio a los que, el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès, se opuso porque su ubicación no estaba consensuada con el territorio. De hecho, se hicieron llegar propuestas alternativas que planteaban la ubicación de los módulos en techos de empresas y en terrenos industriales pero no en terrenos agrícolas ni protegidos. Además, el Pleno ordinario del Ayuntamiento y el Consejo de Alcaldes del Consell Comarcal del Baix Penedès aprobaron, por unanimidad, un manifiesto en relación con este asunto. Podéis leerlo aquí: https://bisbalpenedes.com/web/wp-content/uploads/2020/12/Manifest-Parcs-Fotovoltaics-Consnsuats.pdf

Por todo ello, en abril el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès presentó un informe desfavorable como respuesta a las alegaciones presentadas por las empresas promotoras el pasado mes de febrero, ya que seguían siendo proyectos no consensuados con el territorio.

La alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicado que “desde el Ayuntamiento se apuesta por las energías renovables consensuadas con el territorio y respetando el medio rural y agrícola”. Ferré ha añadido que “nos alegramos de este desistimiento y esperamos que también se desestimen los recursos presentados por las otras dos empresa. Trabajamos para poder tener energía sostenible pero siempre consensuada con el territorio”.