Es modifica el sistema per accedir a la Wifi gratuïta municipal en alguns espais municipals

El 14 de juny canvia el sistema per accedir a la wifi municipal dels locals socials de l’Esplai, Can Gordei, el Priorat de la Bisbal i la Miralba, la plaça de l’Església, la piscina municipal (durant els mesos que està en funcionament) i la Festa Major (els dies que hi ha activitats a l’envelat).

Fins ara, se sol·licitava un codi a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès per poder obtenir accés gratuït a la connexió wifi municipal. A partir del 14 de juny, els usuaris podran obtenir un tiquet de wifi gratuït a l’Ajuntament o als locals socials que estan oberts. Amb aquest tiquet, s’obtindrà un codi d’usuari i una contrasenya per activar l’ús de la wifi durant un espai de 24 hores des de la seva activació. Cada usuari podrà recollir tiquets cada vegada que en necessiti.

Quan a la piscina municipal, durant els mesos que estigui en funcionament hi haurà tiquets a disposició dels usuaris i, durant la Festa Major, també es facilitarà informació als usuaris de com obtenir-los i connectar-se a la wifi municipal durant aquells dies.


CASTELLANO | El 14 de junio cambia el sistema para acceder al wifi municipal de los locales sociales de l’Esplai, Can Gordei, el Priorat de la Bisbal y la Miralba, la plaça de l’Església, la piscina municipal (durante los meses que está en funcionamiento) y la Fiesta Mayor (los días que hay actividades en la carpa).

Hasta ahora, se solicitaba un código en el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès para poder obtener acceso gratuito a la conexión wifi municipal. A partir del 14 de junio, los usuarios podrán obtener un ticket de wifi gratuito en el Ayuntamiento o en los locales sociales que están abiertos. Con este ticket, se obtendrá un código de usuario y una contraseña para activar el uso del wifi durante un espacio de 24 horas desde su activación. Cada usuario podrá recoger tickets cada vez que los necesite.

En cuanto a la piscina municipal, durante los meses que esté en funcionamiento habrá tickets a disposición de los usuarios y, durante la Fiesta Mayor, también se facilitará información a los usuarios de cómo obtenerlos y conectarse al wifi municipal durante esos días.