Punt de l’Ordre del dia de la Junta de Govern local del 24/05/21 amb competències delegades del Ple

La Junta de Govern del dilluns 24 de maig incloïa – i va aprovar- aquest punt amb Competències delegades del Ple:


Expedient 819/2021 Reversió de béns per la finalització del contracte de concessió del servei de recollida de residus.


Les sessions de la Junta de Govern Local no són públiques, però quan s’actua amb competències delegades del Ple, la sessió se sotmet als mateixos requisits de publicitat que les sessions del Ple, que sí que són públiques. Així ho va declarar la STS 161/2013, de 26 de setembre. Tenint en compte les mesures preses per evitar la propagació de la COVID-19, aquest punt de l’ordre del dia de la Junta de Govern Local no s’ha votat amb públic, sinó que s’ha gravat en vídeo i ara el publiquem per poder garantir així la seva publicitat. Per tot plegat, els regidors i regidores de l’oposició –que no formen part de la Junta de Govern local- van rebre la informació sobre la proposta a la seva bústia de correu electrònic.


La Junta de Gobierno del lunes 24 de mayo incluía – y aprobó-este punto con competencias delegadas del Pleno:


Expediente 819/2021 Reversión de bienes para la finalización del contrato de concesión del servicio de recogida de residuos.


Las sesiones de la Junta de Gobierno Local no son públicas, pero cuando se actúa con competencias delegadas del Pleno, la sesión se somete a los mismos requisitos de publicidad que las sesiones del Pleno, que sí que son públicas. Así lo declaró la STS 161/2013, de 26 de septiembre. Teniendo en cuenta las medidas tomadas para evitar la propagación de la COVID-19, este puntosdel orden del día de la Junta de Gobierno Local no se ha votado con público, sino que se ha grabado en vídeo y ahora lo publicamos para poder garantizar así su publicidad. Por todo ello, los concejales y concejalas de la oposición -que no forman parte de la Junta de Gobierno local- recibieron la información sobre la propuesta en su buzón de correo electrónico.