El dilluns 31 de maig començarà la recollida de matèria orgànica a les urbanitzacions i l’Ortigós

El proper dilluns 31 de maig començarà la recollida de matèria orgànica al Priorat de la Bisbal, La Miralba, Can Gordei, l’Esplai, La Masieta, el Papagai i l’Ortigós*. Durant els pròxims dies s’instal·laran contenidors de matèria orgànica a les illes de contenidors existents i els veïns i veïnes podran fer servir els cubells domèstics per a la matèria orgànica que l’Ajuntament els va lliurar el 2019.

El 25 de maig venç en contracte actual de la recollida d’escombraries i l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès va aprovar, al Ple del passat dimecres 12 de maig, que a partir del 26 de maig sigui EcoBP qui gestioni el servei de recollida, tractament i eliminació de residus des del Consell Comarcal del Baix Penedès per poder implementar el servei, entre altres, amb la recollida de matèria orgànica.

Per ara, els serveis de recollida continuaran com fins a la data i, durant els propers mesos, s’aniran desplegant una sèrie de millores al servei.

*Aquest servei no inclou el nucli, perquè ja s’hi recull la matèria orgànica, ni La Pineda de Santa Cristina perquè qui gestiona el servei de recollida d’escombraries és l’Ajuntament de Rodonyà i també s’hi fa recollida de matèria orgànica.


CASTELLANO | El próximo lunes 31 de mayo empezará la recogida de materia orgánica en el Priorat de la Bisbal, La Miralba, Can Gordei, l’Esplai, La Masieta, el Papagai y l’Ortigós*. Durante los próximos días se instalarán  contenedores de materia orgánica en las islas de contenedores existentes y los vecinos y vecinas podrán utilizar los cubos domésticos para materia orgánica que el Ayuntamiento les entregó en el 2019.

El 25 de mayo vence el contrato actual de la recogida de basuras y el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès aprobó, en el Pleno del pasado miércoles 12 de mayo, que a partir del 26 de mayo sea EcoBP quien gestione el servicio de recogida, tratamiento y eliminación de residuos desde el Consell Comarcal del Baix Penedès para poder implementar el servicio, entre otros, como la recogida de materia orgánica.

Por ahora, los servicios de recogida continuarán como hasta la fecha y, durante los próximos meses, se irán desplegando una série de mejoras en el servicio.

*Este servicio no incluye el núcleo, porque allí ya se recoge la materia orgánica, ni la Pineda de Santa Cristina, porque quien gestiona el servicio es el Ayuntamiento de Rodonyà y ya se hace recogida de materia orgánica.