S’obre el termini per fer propostes per al Pressupost Participatiu 2021

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès continua apostant per destinar una part del pressupost a les propostes que arriben directament des de la ciutadania. Per aquest motiu, del 17 al 30 de maig s’obre una consulta pública a través del web de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès per recollir propostes. Posteriorment es podran votar les propostes finalistes presencialment.

L’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicat que “la situació actual de la pandèmia de la COVID-19 fa que el procediment del pressupost participatiu d’enguany sigui diferent del d’anys anteriors, sense reunions presencials, tot i això confiem que la ciutadania hi participi i faci les seves aportacions”.

La partida total del pressupost municipal del 2021 per als pressupostos participatius ascendeix a 72.000€ i el funcionament serà el següent:

  • Del 17 al 30 de maig es podran presentar les propostes a través del web municipal: www.bisbalpenedes.com/web/pressupost-participatiu-2021/
  • L’Ajuntament valorarà les propostes durant el mes de juny i prepararà un màxim de 5 propostes finalistes per a cada nucli.
  • Es repartirà una cartolina amb les propostes per les cases (amb les propostes d’aquell barri) i caldrà dipositar el vot de forma presencial els dies i llocs que publicarem a mitjans del mes de juny.

Durant el mes de setembre es faran públiques les propostes més votades i aquestes s’executaran entre els mesos d’octubre i desembre.


CASTELLANO | El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès continúa apostando por destinar una parte del presupuesto a las propuestas que llegan directamente desde la ciudadanía. Por este motivo, del 17 al 30 de mayo se abre una consulta pública a través de la web del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès para recoger propuestas. Posteriormente se podrán votar las propuestas finalistas presencialmente.

La alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicado que “la situación actual de la pandemia de la COVID-19 hace que el procedimiento del presupuesto participativo de este año sea distinto del de años anteriores, sin reuniones presenciales, aun así confiamos que la ciudadanía participe y haga sus aportaciones”.

La partida total del presupuesto municipal del 2021 para los presupuestos participativos asciende a 72.000€ y el funcionamiento será el siguiente:

  • Del 17 al 30 de mayo se podrán presentar las propuestas a través de la web municipal: www.bisbalpenedes.com/web/pressupost-participatiu-2021/
  • El Ayuntamiento valorará las propuestas durante el mes de junio y preparará un máximo de 5 propuestas finalistas para cada núcleo.
  • Se repartirá una cartulina con las propuestas por las casas (con las propuestas de aquel barrio) y habrá que depositar el voto de forma presencial los días y lugares que publicaremos a mediados del mes de junio.

Durante el mes de septiembre se harán públicas las propuestas más votadas y estas se ejecutarán entre los meses de octubre y diciembre.