Els alumnes de 4t d’ESO de l’institut netegen l’entorn en el marc de l’European Clean Up Day

Els alumnes de 4t d’ESO de l’Institut Coster de la Torre han fet una neteja de residus de l’entorn en el marc de l’European Clean up day, una activitat que s’organitza en el marc de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus i que persegueix els objectius de conscienciar sobre la importància de la prevenció i la bona gestió de residus i, alhora, fer pedagogia sobre tot allò que es pot fer per reduir la quantitat de residus generats, potenciant la reutilització i el reciclatge entre la ciutadania.

Enguany, el Clean up day el duen a terme els alumnes de l’Institut com activitat del servei comunitari i tornaran a sortir el proper dia 20 de maig per fer una nova recollida de residus de l’entorn.

La regidora de Medi Ambient i Ensenyament, Leo Uceda, ha explicat que “l’Ajuntament ha coorganitzat l’acte amb l’institut i l’Agència Catalana de Residus ens ha facilitat tot el material per dur a terme l’activitat amb l’institut en el marc del Clean up day, una iniciativa que altres anys hem tirat endavant des de la Regidoria de Medi Ambient i amb voluntaris de totes les edats del municipi. Creiem que la proposta que els alumnes de l’institut duguin a terme aquesta acció és molt encertada perquè són el nostre futur i és important que tinguin aquesta consciència ecològica”.


CASTELLANO | Los alumnos de 4º de ESO del Instituto Coster de la Torre han hecho una limpieza de residuos del entorno en el marco del European Clean up day, una actividad que se organiza en el marco de la Setmana Europea de la Prevención de Residuos y que persigue los objetivos de concienciar sobre la importancia de la prevención y la buena gestión de residuos y, a la vez, hacer pedagogía sobre todo aquello que se puede hacer para reducir la cantidad de residuos generados, potenciando la reutilización y el reciclaje entre la ciudadanía.

Este año, el Clean up day lo llevan a cabo los alumnos del Instituto como actividad del servicio comunitario y volverán a salir el próximo día 20 de mayo para hacer una nueva recogida de residuos del entorno.

La concejala de Medio Ambiente y Educación, Leo Uceda, ha explicado que “el Ayuntamiento ha coorganizado el acto con el instituto y la Agencia Catalana de Residuos ha facilitado todo el material para llevar a cabo la actividad con el instituto en el marco del Clean up day, una iniciativa que hemos llevado a cabo otros años con la Concejalía de Medioambiente y con voluntarios de todas las edades del municipio. Creemos que la propuesta de que los alumnos del instituto lleven a cabo esta acción es muy acertada, puesto que son nuestro futuro y es importante que tengan esta consciencia ecológica”.