Voleu formar part de la nova associació Cercle Poètic Bisbalenc?

Ha nascut una nova entitat a La Bisbal del Penedès. Es tracta de Cercle Poètic Bisbalenc, una associació que “vol donar força a la poesia perquè considerem que és una disciplina amb molt potencial, però amb poca difusió per a qui no és un fidel seguidor o no s’hi troba navegant habitualment dins de l’entorn d’autores i autors”, segons explica el fundador i president de l’entitat, Joan Marc Broto, que afegeix que des de l’entitat consideren que “la part lírica de la poesia és important i necessària, però també la seva part de missatge reivindicatiu i disconforme amb qualsevol dogma establert”. No obstant això, l’entitat no vol limitar-se només a la poesia, encara que sigui el principal motiu de l’existència d’aquesta: “com a entitat d’esperit literari que volem ser, no posem fre a cap de les formes artístiques del llenguatge i del cos que tenim al nostre abast. El Cercle Poètic Bisbalenc ha de ser una porta d’entrada a la poesia, a la prosa, en definitiva, a l’art en totes les seves disciplines i expressió”.

El passat 23 d’abril, el Joan Marc va oferir un breu parlament de presentació en el marc de l’entrega del 13è Concurs Literari de Sant Jordi de la Bisbal del Penedès, del qual va ser membre del jurat. Ara, convida els bisbalencs i les bisbalenques interessats i interessades a formar part de l’entitat -o participar en els actes que organitzi- a enviar un correu electrònic a cerclepbisbalenc@gmail.com o a trucar o enviar un Whatsapp al telèfon 678 999 660. Properament es durà a terme una reunió amb totes les persones que s’hagin inscrit amb l’objectiu de posar idees en comú de cara a plantejar el funcionament de l’entitat.

El president de l’associació ha explicat que “volem fer trobades de rapsodes i interessats en la poesia per recitar i analitzar una obra i posar opinions en comú de forma regular. A més, ens agradaria programar recitals, activitats que puguin proposar la resta de membres de l’entitat, iniciatives relacionades amb altres disciplines i expressions artístiques, com ara la dansa o la música, que puguin-anar de la mà de la poesia i la prosa”.

Per a més informació sobre l’entitat podreu accedir al web (actualment en construcció): http://cpoeticbisbalenc.blogspot.com i al perfil d’Instagram http://cpoeticbisbalenc.blogspot.com


CASTELLANO | ¿Queréis formar parte de la nueva asociación Cercle Poètic Bisbalenc?

Ha nacido una nueva entidad en La Bisbal del Penedès. Se trata de Cercle Poètic Bisbalenc, una asociación que “quiere dar fuerza a la poesía porque consideramos que es una disciplina con mucho potencial, pero con muy poca difusión para quien no es un fiel seguidor o no se encuentra navegando habitualmente en el interior del entorno de autores y autoras”, según explica el fundador y presidente de la entidad, Joan Marc Broto, que añade que desde la entidad consideran que “la parte lírica de la poesía es importante y necesaria, pero también su parte de mensaje reivindicativo y disconforme con cualquier dogma establecido”. No obstante, la entidad no quiere limitarse solamente a la poesía, aunque sea el principal motivo de la existencia de la misma: “como entidad de espíritu literario que queremos ser, no ponemos freno a ninguna de las formas artísticas del lenguaje y del cuerpo que tenemos a nuestro alcance. Cercle Poètic Bisbalenc debe ser una puerta de entrada a la poesía, a la prosa, en definitiva, al arte en todas sus disciplinas y expresión”.

El pasado 23 de abril, Joan Marc ofreció un breve parlamento de presentación en el marco de la entrega del 13º Concurso Literario de Sant Jordi de la Bisbal del Penedès, del que fue miembro del jurado. Ahora, invita a los bisbalencs y bisbalenques interesados e interesadas en formar parte de la entidad –o participar en los actos que organice- a mandar un correo electrónico a cerclepbisbalenc@gmail.com o a llamar o mandar un Whatsapp al teléfono 678 999 660. Próximamente se llevará a cabo una reunión con todas las personas que se hayan inscrito con el objetivo de poner ideas en común de cara a plantear el funcionamiento de la entidad.

El presidente de la asociación ha explicado que “queremos hacer encuentros de rapsodas e interesados en la poesía para recitar y analizar una obra y poner opiniones en común de forma regular. Además, nos gustaría programar recitales, actividades que puedan proponer el resto de miembros de la entidad, iniciativas relacionadas con otras disciplinas y expresiones artísticas, como por ejemplo la danza o la música, que puedan ir de la mano de la poesía y la prosa”.

Para más información sobre la entidad podréis acceder a la web (actualmente en construcción): http://cpoeticbisbalenc.blogspot.com  y al perfil de Instagram: http://cpoeticbisbalenc.blogspot.com