Punt de l’Ordre del dia de la Junta de Govern local del 12/04/21 amb competències delegades del Ple

La Junta de Govern del dilluns 12 d’abril incloïa -i va aprovar- un punt amb Competències Delegades del Ple. Es va incorporar a l’ordre del dia amb caràcter urgent:

  • Adjudicació definitiva de les obres de rehabilitació de la fase 1 del poliesportiu municipal.

Les sessions de la Junta de Govern Local no són públiques, però quan s’actua amb competències delegades del Ple, la sessió se sotmet als mateixos requisits de publicitat que les sessions del Ple, que sí que són públiques. Així ho va declarar la STS 161/2013, de 26 de setembre. Tenint en compte les mesures preses per evitar la propagació de la COVID-19, aquests punts de l’ordre del dia de la Junta de Govern Local no s’han votat amb públic, sinó que s’han gravat en vídeo i ara el publiquem per poder garantir així la seva publicitat. Per tot plegat, els regidors i regidores de l’oposició -que no formen part de la Junta de Govern local- van rebre la informació sobre la proposta a la seva bústia de correu electrònic.

Enllaç al vídeo: https://youtu.be/kGFK5OHSdN4


La Junta de Gobierno del lunes 12 de abril incluía -y aprobó- un punto con Competencias Delegadas del Pleno. Este punto se incorporó en el orden del día con carácter urgente:

  • Adjudicación definitiva de las obras de rehabilitación de la fase 1 del polideportivo municipal.

Las sesiones de la Junta de Gobierno Local no son públicas, pero cuando se actúa con competencias delegadas del Pleno, la sesión se somete a los mismos requisitos de publicidad que las sesiones del Pleno, que sí que son públicas. Así lo declaró la STS 161/2013, de 26 de septiembre. Teniendo en cuenta las medidas tomadas para evitar la propagación de la COVID-19, estos puntos del orden del día de la Junta de Gobierno Local no se han votado con público, sino que se han grabado en vídeo y ahora lo publicamos para poder garantizar así su publicidad. Por todo ello, los concejales y concejalas de la oposición -que no forman parte de la Junta de Gobierno local- recibieron la información sobre la propuesta en su buzón de correo electrónico.

Enlace al vídeo: https://youtu.be/kGFK5OHSdN