Comença una formació gratuïta per a les persones usuàries del Rebost Solidari

A la fotografia, la Puri i el Toni, voluntaris del Rebost Solidari.

La Regidoria de Benestar Social i el Servei d’Ocupació de la Bisbal del Penedès (SOM Bisbal) han engegat una formació gratuïta adreçada a les persones usuàries del Rebost Solidari amb l’objectiu de dotar d’eines per a la recerca activa de feina les persones en situació vulnerable. La formació ha començat aquest dimarts 13 d’abril i s’emmarca dins del projecte Integra’ls, que té la finalitat d’integrar laboralment les persones amb dificultats físiques, intel·lectuals, mentals i socials. Les classes  tindran una durada total de 21 hores i es faran de forma virtual, com a mesura de prevenció, per la situació de pandèmia actual.

El Rebost Solidari és el servei que ofereix aliments bàsics, de forma temporal, a les persones que passen per una situació de dificultat econòmica. Prèviament a la formació la regidora de Benestar Social, Paqui Cepas; i la tècnica d’Ocupació del SOM Bisbal, Arantzazu Longares; han iniciat converses individualitzades amb tots els usuaris i usuàries del Rebost Solidari per conèixer la seva situació i els seus perfils socials i laborals.

La regidora de Benestar Social ha explicat que “amb aquesta formació gratuïta pretenem ajudar aquest col·lectiu a sortir de la seva situació de necessitat econòmica i de manca de feina, dotant les persones de coneixements i aptituds centrades en diversos temes: l’automotivació, la resiliència i la gestió de la incertesa, l’autoconeixement i l’autoestima, el màrqueting personal, l’entrevista de feina -amb simulació- i les habilitats de comunicació. Aquesta formació  anirà a càrrec de l’empresa Creixem Formació i tindrà un cost de 2.331€ per a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès”. Cepas ha afegit que “en tractar-se d’una formació emmarcada dins del projecte Integra’ls també comptarem amb una empresa d’inserció laboral i amb la col·laboració de diverses empreses del territori amb l’objectiu de facilitar el procés de recerca de feina i inserció laboral a aquestes persones”.


CASTELLANO | La Concejalía de Bienestar Social y el Servicio de Ocupación de la Bisbal del Penedès (SOM Bisbal) han puesto en marcha una formación gratuita dirigida a las personas usuarias del Rebost Solidari con el objetivo de dotar de herramientas para la búsqueda activa de trabajo las personas en situación vulnerable. La formación ha empezado este martes 13 de abril y se enmarca dentro del proyecto Integra’ls, que tiene por finalidad integrar laboralmente a las personas con dificultades físicas, intelectuales, mentales y sociales. Las clases tendrán una duración total de 21 horas y se harán de forma virtual, como medida de prevención, por la situación de pandemia actual.

El Rebost Solidari es el servicio que ofrece alimentos básicos, de forma temporal, a las personas que pasan por una situación de dificultad económica. Previamente a la formación la concejala de Bienestar Social, Paqui Cepas; y la técnica de Ocupación del SOM Bisbal, Arantzazu Longares; han iniciado conversaciones individualizadas con todos los usuarios y usuarias del Rebost Solidari para conocer su situación y sus perfiles sociales y laborales.

La regidora de Bienestar Social ha explicado que “con esta formación gratuita pretendemos ayudar a este colectivo a salir de su situación de necesidad económica y de falta de trabajo, dotando a las personas de conocimientos y aptitudes centradas en varios temas: la automotivación, la resiliencia y la gestión de la incertidumbre, el autoconocimiento y la autoestima, el marketing personal, la entrevista de trabajo -con simulación- y las habilidades de comunicación. Esta formación irá a cargo de la empresa Creixem Formació y tendrá un coste de 2.331€ para el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès”. Cepas ha añadido que “al tratarse de una formación enmarcada dentro del proyecto Integra’ls también contaremos con una empresa de inserción laboral y con la colaboración de varias empresas del territorio con el objetivo de facilitarles el proceso de búsqueda de trabajo e inserción laboral a estas personas”.