L’equip de govern està treballant en millores en carrers i voreres de l’Esplai després d’escoltar les demandes dels veïns

L’Equip de govern escolta les demandes dels veïns de l’Esplai del Penedès i, per això, està treballant en mesures per millorar el trànsit de vehicles i l’accessibilitat a les voreres entre els carrers Joan Miró, Francesc Ribalta i Josep Ribera.

La regidora de Mobilitat i Via pública, Leo Uceda, ha explicat que “des de l’Ajuntament escoltem les demandes dels veïns i, quan trobem solucions viables a les seves peticions, treballem per dur a terme accions de millora en tots els barris del municipi”.

Us recordem que tots els veïns del municipi ens podeu fer arribar les vostres peticions o les problemàtiques que detecteu a la via pública enviant un correu electrònic a leo@bisbalpenedes.com.


CASTELLANO| El equipo de gobierno escucha las demandas de los vecinos de l’Esplai del Penedès y, por este motivo, está trabajando en medidas para mejorar el tráfico de vehículos y la accesibilidad a las aceras entre las calles Joan Miró, Francesc Ribalta y Josep Ribera.

La concejala de Movilidad y Vía pública, Leo Uceda, ha explicado que “desde el Ayuntamiento escuchamos las demandas de los vecinos y, cuando encontramos soluciones viables a sus peticiones, trabajamos para llevar a cabo acciones de mejora en todos los barrios del municipio”.

Os recordamos que todos los vecinos del municipio nos podéis hacer llegar vuestras peticiones o las problemáticas que detectéis en la vía pública mandando un correo electrónico a leo@bisbalpenedes.com