Pressupost 2021 – Servei d’Abastament d’Aigua i Clavegueram

La regidora del Servei d’Abastament d’Aigua i Clavegueram, Leo Uceda, ens parla de les despeses d’aquesta àrea.

Pròximament  publicarem els vídeos que fan referència a l’apartat d’inversions.


La concejala del Servicio de Abastecimiento de Agua y Alcantarillado, Leo Uceda, nos habla de los gastos de esta área.

Próximamente publicaremos los vídeos que hacen referencia al apartado de inversiones.