L’Ajuntament instal·larà equips per prevenir la calç als dipòsits del Priorat i Can Gordei

 

Diposit Priorat

La Junta de Govern local ha aprovat, a petició de la Regidoria del Servei d’Abastament d’Aigua, un contracte menor amb FCC Aqualia per a la instal·lació d’equips de polifosfats als dipòsits d’aigua del Priorat i Can Gordei, per un total d’11.979€. L’objectiu d’aquesta actuació és evitar la incrustació de la calç que porta l’aigua a les canonades, un sistema que ja està en funcionament als dipòsits de la Miralba i el Papagai. Aquest sistema permet reduir la problemàtica de la calç, molt estesa a la zona pel fet que l’aigua és originària de terrenys subterranis molt calcaris que fan que l’aigua tingui una elevada duresa. El tractament condiciona la calç dissolta que arriba dels pous perquè no s’adhereixi a la calç incrustada. D’aquesta manera s’estabilitza la situació actual i es treballa en la prevenció de possibles problemes futurs d’obstrucció de canonades i tubs.

El contracte menor inclou el subministrament i la instal·lació d’un equip de dosificació de polifosfats a cada dipòsit; la legalització i tramitació de l’informe sanitari vinculant i les mesures de seguretat i salut. Val a dir que el tractament compta amb l’informe sanitari vinculant favorable del Departament de Salut de Generalitat de Catalunya.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno ha aprobado, a petición de la Concejalía del Servicio de Abastecimiento de Agua, un contrato menor con FCC Aqualia para la instalación de equipos de polifosfatos en los depósitos de agua del Priorat y Can Gordei, por un total de 11.979€. El objetivo de esta actuación es evitar la incrustación de la cal que trae el agua a las tuberías, un sistema que ya está en funcionamiento en los depósitos de la Miralba y el Papagai. Este sistema permite reducir la problemática de la cal, muy extendida en la zona por el hecho que el agua es originaria de terrenos subterráneos muy calcáreos que hacen que el agua tenga una elevada dureza. El tratamiento condiciona la cal disuelta que llega de los pozos para que no se adhiera a la cal incrustada. De esta manera se estabiliza la situación actual y se trabaja en la prevención de posibles problemas futuros de obstrucción de tuberías y tubos.

El contrato menor incluye el suministro y la instalación de un equipo de dosificación de polifosfatos en cada depósito; la legalización y tramitación del informe sanitario vinculante y las medidas de seguridad y salud. Cabe decir que el tratamiento cuenta con el informe sanitario vinculante favorable del Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya.