Infografies actualitzades amb les mesures per la COVID-19

Aquestes són les darreres infografies amb les mesures vigents per la COVID-19 que ha publicat la Direcció General de Protecció Civil. Generalitat de Catalunya.
Més informació: https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencies/coronavirus/distribuidora-rebrots/doc_provisional_confinament_perimetral/Resum_noves_mesures_covid19_20210125_CAT.pdf

Estas son las últimas infografías con las medidas vigentes por la COVID-19 que ha publicado la Dirección General de Protección Civil de la Generalitat de Catalunya.
Más información: https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencies/coronavirus/distribuidora-rebrots/doc_provisional_confinament_perimetral/Resum_noves_mesures_covid19_20210125_CAT.pdf
mesures 25-1-21_1 Mesures 25-1-21_2 mesures25-01-21_3 mesures 25-1-21_4 medidas 25-1-21_1 medidas 25-1-21_2 medidas 25-1-21_4 medidas 25-1-21_3