Demà dimecres 20 de gener a les 8:30h se celebrarà un Ple extraordinari i urgent per fer el sorteig de les meses electorals

D’acord amb les mesures cautelaríssimes dictades pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ha quedat suspès cautelarment, per raons d’especial urgència, el Decret 1/2021, de 15 de gener, pel qual es deixava sense efecte la celebració de les eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer de 2021 a causa de la crisi sanitària derivada de la pandèmia causada per la COVID-19. Això implica que s’han de reprendre tots els tràmits del procés electoral, entre ells els sortejos de membres de les meses electorals i la selecció de representants de l’Administració.
Per tot plegat, s’ha convocat un Ple extraordinari de caràcter urgent per al dimecres 20 de gener, a les 8:30h, amb dos punts:

1.-Pronunciament del Ple sobre la urgència de la sessió.

2.-Designació dels membres de les meses electorals per a les eleccions al Parlament del dia 14 de febrer.

El Ple se celebrarà de forma presencial i a porta tancada per poder garantir totes les mesures de prevenció de contagis per la COVID-19. Posteriorment, es podrà veure l’enregistrament a Youtube.


CASTELLANO | De acuerdo con las medidas cuatelarísimas dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, ha quedado suspendido cautelarmente, por razones de Especial urgencia, el Decreto 1/2021, de 15 de enero, por el cual se dejaba sin efecto la celebración de las elecciones al Parlamento de Catalunya del 14 de febrero de 2021 a causa de la crisis sanitaria derivada de la pandemia causada por la COVID-19. Esto implica que se tienen que retomar todos los trámites del proceso electoral, entre ellos los sorteos de miembros de las mesas electorales y la selección de representantes de la Administración.
Por todo ello, se ha convocado un Pleno extraordinario de carácter urgente para el miércoles 20 de enero, a las 8:30h, con dos puntos:

1.-Pronunciamiento del Pleno sobre la urgencia de la sesión.

2.-Designación de los miembros de las mesas electorales para las elecciones al Parlamento del día 14 de febrero.

El Pleno se celebrará de forma presencial y a puerta cerrada para poder garantizar todas las medidas de prevención de contagios por la COVID-19. Posteriormente, se podrá ver la grabación en Youtube.