S’aprova la darrera certificació de les obres de rehabilitació dels dos habitatges socials de les cases dels mestres

CASES DELS MESTRES

La Junta de govern del 29 de desembre de 2020 ha aprovat la quarta i darrera certificació de les obres de rehabilitació dels dos habitatges socials, ubicats a les antigues cases dels mestres, per un import de 17.256,12€. El pas següent a aquesta aprovació serà la recepció de les obres.

Paral·lelament, la Junta de govern ha aprovat la licitació de mobles i maquinària, que inclou el mobiliari i electrodomèstics per aquests dos habitatges. Està previst que la setmana vinent s’obri el període de licitació.

Una vegada s’hagin recepcionat les obres i les dues cases s’hagin equipat, l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès haurà d’aprovar les bases per accedir als habitatges socials.

Les obres de rehabilitació de les cases dels mestres han tingut un cost de 73.676,27€ (IVA inclòs) i aquest projecte compta amb una subvenció de la Diputació de Tarragona per un import de 20.000€.


CASTELLANO | La Junta de gobierno del 29 de diciembre de 2020 aprobó la cuarta y última certificación de las obras de rehabilitación de las dos viviendas sociales, ubicadas en las antiguas casas de los maestros, por un importe de 17.256,12€. El paso siguiente a esta aprobación será la recepción de las obras.

Paralelamente, la Junta de gobierno ha aprobado la licitación de muebles y maquinaria, que incluye el mobiliario y electrodomésticos para estas dos viviendas. Está previsto que la semana que viene se abra el periodo de licitación.

Una vez se hayan recepcionado las obras y las dos casas se hayan equipado, el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès tendrá que aprobar las bases para acceder a las dos viviendas sociales.

Las obras de rehabilitación de las casas de los maestros han tenido un coste de 73.676,27€ (IVA incluido) y este proyecto cuenta con una subvención de la Diputación de Tarragona por un importe de 20.000€.