Set famílies bisbalenques rebran el ‘Xec nadó’

XEC NADO 2020

La Junta de govern del passat dilluns 14 de desembre va aprovar, a petició de la Regidoria de Comerç, els beneficiaris i no beneficiaris de la subvenció del ‘Xec nadó’. Enguany s’hi han presentat onze famílies i rebran el ‘Xec nadó’ un total de set famílies, ja que han resultat beneficiàries. Hi ha quatre famílies que no han estat beneficiàries perquè no complien els requisits estipulats a la convocatòria.

El ‘Xec Nadó’ és una iniciativa de la Regidoria de Comerç adreçada a aquelles famílies bisbalenques que hagin tingut o adoptat un nen o una nena durant l’any anterior (en aquest cas el 2019), amb l’objectiu d’ajudar-les amb les despeses del nadó.

Les famílies beneficiàries seran convocades, de forma individual, a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès i rebran un ‘Xec Nadó’ per valor de 100€ (dividit en 10 vals de 10€) que podrà utilitzar-se fins al 31 de gener de 2021 als establiments bisbalencs adherits a la campanya.


CASTELLANO | La Junta de gobierno del pasado lunes 14 de diciembre aprobó, a petición de la Concejalía de Comercio, los beneficiarios y no beneficiarios de la subvención del ‘Xec nadó’. Este año se han presentado once familias y recibirán el ‘Xec nadó’ un total de siete familias, ya que han resultado beneficiarias. Hay cuatro familias que no han resultado beneficiarias porque no cumplían los requisitos estipulados en la convocatoria.

El ‘Xec Nadó’ es una iniciativa de la Concejalía de Comercio dirigida a aquellas familias de la Bisbal que hayan tenido o adoptado un niño o una niña durante el año anterior (en este caso durante el 2019), con el objetivo de ayudarlas con los gastos del bebé.

Las familias beneficiarias serán convocadas, de forma individual, en el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès y recibirán un ‘Xec Nadó’ por valor de 100€ (dividido en 10 vales de 10€) que se podrá utilizar hasta el 31 de enero de 2021 en los establecimientos bisbalenses adheridos a la campaña.