Des d’avui queden prohibides les trobades públiques i privades de més de 10 persones a tot Catalunya

Des d’avui, queden prohibides les trobades públiques i privades de més de 10 persones a tot Catalunya.

Aquesta limitació també és aplicable a les taules situades en terrasses, bars i restaurants. No afecta el transport públic, l’àmbit laboral o altres àmbits que ja tenen una regulació específica en plans sectorials PROCICAT com cultura o esports. Tampoc afecta el dret de manifestació.

http://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Prohibides-les-trobades-de-mes-de-10-persones


Desde hoy, quedan prohibidos los encuentros públicos y privados de más de 10 personas en toda Catalunya. 

Esta limitación también es aplicable a las mesas situadas en terrazas, bares y restaurantes. No afecta al transporte público, al ámbito laboral o a otros ámbitos que ya tienen una regulación específica en planes sectoriales PROCICAT como la cultura o los deportes. Tampoco afecta al derecho de manifestación.

Para más información podéis acceder al enlace: http://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Prohibides-les-trobades-de-mes-de-10-persones