Comunicat de l’equip de govern sobre el funcionament de les càmeres lectores de matrícules

COMUNICAT DE L’EQUIP DE GOVERN SOBRE EL FUNCIONAMENT DE LES CÀMERES LECTORES DE MATRÍCULES

Recentment hem publicat informació sobre la licitació de la instal·lació i posada en funcionament de càmeres lectores de matrícules al municipi. Tenint en compte la gran quantitat de comentaris i dubtes que han sorgit i que, en alguns casos, ens heu fet arribar, us aclarim que:

-La finalitat d’aquests dispositius és la lluita contra la delinqüència comuna, el crim organitzat i el terrorisme

-Les càmeres no enregistren la ciutadania. Quan passa un vehicle es fa la lectura de la matrícula, que entra de forma automatitzada i encriptada a la base de dades de Mossos d’Esquadra.

-Les dades sobre les matrícules (quines han passat, a quines hores, etc.) només seran accessibles per a la Direcció General de la Policia i, en cap cas, les podrà consultar ningú més. Per tant, l’Ajuntament no tindrà accés directe a cap dada.

Aquesta iniciativa és una prova pilot en la qual participem diversos municipis de Catalunya. Fa més de dos anys que s’hi treballa des del cos de Mossos d’Esquadra. L’objectiu principal és millorar la seguretat al municipi i no es descarta que es puguin tirar endavant altres accions, en paral·lel a aquesta, durant els pròxims mesos o anys. Les passes que s’han de seguir són:

-Aprovació del conveni amb Mossos d’Esquadra (a la Bisbal es va aprovar el novembre de 2019)

-Licitar la compra, instal·lació, manteniment i certificació de les càmeres (el període de licitació ha començat aquesta setmana).

-Inici dels tràmits interns des de l’administració, com ara, reunir-se amb la Comissió de videovigilància de Catalunya (en marxa).

-Signatura del conveni aprovat anteriorment (properament).

-Posada en funcionament de les càmeres (en finalitzar tot el procés)


CASTELLANO | COMUNICADO DEL EQUIPO DE GOBIERNO SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS LECTORAS DE MATRÍCULAS

Recientemente hemos publicado información sobre la licitación de la instalación y puesta en funcionamiento de cámaras lectoras de matrículas en el municipio. Teniendo en cuenta la gran cantidad de comentarios y dudas que han surgido y que, en algunos casos, nos habéis hecho llegar, os aclaramos que:

-La finalidad de estos dispositivos es la lucha contra la delincuencia común, el crimen organizado y el terrorismo.

-Las cámaras no graban a la ciudadanía. Cuando pasa un vehículo se hace la lectura de la matrícula, que entra de forma automatizada y encriptada a la base de datos de Mossos d’Esquadra.

-Los datos sobre las matrículas (cuáles han pasado, a qué hora, etc.) solamente serán accesibles para la Dirección General de la Policía y, en ningún caso, las podrá consultar nadie más. Por lo tanto, el Ayuntamiento no tendrá acceso directo a ningún dato.

Esta iniciativa es una prueba piloto en la cual participamos varios municipios de Catalunya. Hace más de dos años que el cuerpo de Mossos de Esquadra trabaja en la misma. El objetivo principal es mejorar la seguridad en el municipio y no se descarta que se puedan llevar a cabo otras acciones, en paralelo a esta, durante los próximos meses o años. Los pasos que se tienen que seguir son los siguientes:

-Aprobación del convenio con Mossos d’Esquadra (en la Bisbal del Penedès se aprobó en noviembre de 2019).

-Licitar la compra, instalación, mantenimiento y certificación de las cámaras (el periodo de licitación ha empezado esta semana).

-Inicio de los trámites internos desde la administración, como por ejemplo, reunirse con la Comisión de videovigilancia de Catalunya (en marcha)

-Firma del convenio aprobado anteriormente (próximamente).

-Puesta en funcionamiento de las cámaras (al finalizar todo el proceso).