S’ha adjudicat el servei de control de la processionària del pi

ERUGUES PI

La Junta de Govern del 24 d’agost de 2020 ha aprovat, a petició de la Regidoria de Medi Ambient, l’adjudicació del servei de control de la processionària del pi a l’empresa Ambient Servei de Control de Plagues, SL. per un import de 12.571,90€ pel període que va de l’1 de setembre de 2020 al 31 d’agost de 2022.

El termini per presentar proposicions per a aquesta licitació finalitzava el 26 de març però amb la declaració de l’Estat d’Alarma per la situació generada per la Covid-19, va quedar suspès. Quan es va aixecar la suspensió de terminis van presentar-se tres empreses.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno del 24 de agosto de 2020 ha aprobado, a petición de la Concejalía de Medio Ambiente, la adjudicación del servicio de control de la procesionaria del pino a la empresa Ambient Servei Control de Plagues, SL. por un importe de 12.571,90€ por el periodo que va del 1 de septiembre de 2020 al 31 de agosto de 2022.

El plazo para presentar proposiciones para esta licitación finalizaba el 26 de marzo pero con la declaración del Estado de Alarma por la situación generada por la Covid-19, quedó suspendido. Cuando se levantó la suspensión de plazos se presentaron tres empresas.