Es posa en marxa la tercera Auditoria Ciutadana de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès

La Junta de Govern del dilluns 27 de juliol ha seleccionat, mitjançant sorteig, a 10 persones majors de 18 anys i censades a la Bisbal del Penedès perquè formin part de l’Auditoria Ciutadana de forma voluntària. L’Ajuntament convocarà aquestes persones a una reunió, que se celebrarà a principis d’agost, que servirà per explicar el funcionament de l’Auditoria Ciutadana. Tal com es detalla al Reglament d’Organització Municipal (ROM):

“L’Auditoria Ciutadana no és un òrgan col·legiat. L’objectiu és acostar els comptes municipals a la ciutadania. En la Junta de Govern Local anterior a la convocatòria de la Comissió de comptes, es triaran aleatòriament pel cens 10 persones majors d’edat que participaran com a convidats, de manera voluntària i com a oients, de la Comissió de Comptes (consultar factures, comptabilitat…). Aquestes 10 persones rebran la notificació de la Junta de Govern local conforme se’ls convida a participar-hi. En la mateixa notificació se’ls citarà a l’Ajuntament perquè secretaria-intervenció i el/la regidor/a d’Hisenda els expliquin el funcionament de la comissió de comptes. Podran consultar la documentació de la comissió de comptes dins el termini dels 15 dies i assistir com a oients de la Comissió de Comptes”.

La Comissió de Comptes del pressupost de l’any 2019 està prevista per al 21 d’agost a les 10h


CASTELLANO | La Junta de Gobierno del lunes 27 de julio ha seleccionado, mediante sorteo, a 10 personas mayores de 18 años y censadas en la Bisbal del Penedès para que formen parte de la Auditoría Ciudadana de forma voluntaria. El Ayuntamiento convocará a estas personas a una reunión, que se celebrará a principios de agosto, que servirá para explicar el funcionamiento de la Auditoria Ciudadana. Tal y como se detalla en el Reglamento de Organización Municipal (ROM):

“La Auditoría Ciudadana no es un órgano colegiado. El objetivo es acercar las cuentas municipales a la ciudadanía. En la Junta de Gobierno Local anterior a la convocatoria de la Comisión de cuentas, se escogerá aleatoriamente por el censo a 10 personas mayores de edad que participarán como invitados, de forma voluntaria y como oyentes, a la Comisión de Cuentas (consultar facturas, contabilidad…). Estas 10 personas recibirán la notificación de la Junta de Gobierno local conforme se les invita a participar en la misma. En la notificación también se les citará al Ayuntamiento para que secretaria-intervención y el/la concejal/a de Hacienda les hagan conocedores del funcionamiento de la comisión de cuentas. Podrán consultar la documentación de la comisión de cuentas dentro de plazo de los 15 días y asistir como oyentes a la Comisión de Cuentas”.

La Comisión de Cuentas del presupuesto del año 2020 está prevista para el 21 de agosto a las 10h.