La Comissió Especial de Comptes de l’exercici 2019 tindrà lloc el 21 d’agost

Avui divendres 24 de juliol s’ha convocat la Comissió Especial de Comptes de l’exercici 2019. Tindrà lloc el 21 d’agost a les 10h a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès.

L’objectiu de la Comissió Especial de Comptes és examinar, estudiar i informar del Compte General anual del Pressupost de l’Ajuntament en compliment del que disposa la Llei i el ROM. La Comissió es convoca amb més de quinze dies d’antelació perquè els regidors i les regidores puguin consultar la documentació de l’expedient, tant electrònicament com presencialment.

La Comissió de Comptes està integrada per un membre de cada grup polític de la Corporació amb vot ponderat, en aquest cas:

-Feliu Gil en representació de Compromís amb la Bisbal (6 vots ponderats)

-Daniel Caballero en representació del PSC (2 vots ponderats)

-Xavier Faura en representació d’Units per la Bisbal-FIC (1 vot ponderat)

-Maguy Antolín en representació d’Ara la Bisbal (1 vot ponderat)

-Sílvia Monfort en representació d’ERC-AM (1 vot ponderat)

També prenen part de la Comissió de comptes l’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, com a presidenta; la secretària municipal i la tresorera municipal.


CASTELLANO | Hoy viernes 24 de julio se ha convocado la Comisión Especial de Cuentas del ejercicio 2019. Tendrá lugar el 21 de agosto a las 10h en el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès.

El objetivo de la Comisión Especial de Cuentas es examinar, estudiar e informar de la Cuenta General anual del Presupuesto del Ayuntamiento en cumplimiento de lo que dispone la Ley y el ROM. La Comisión se convoca con más de quince días de antelación para que los concejales y las concejalas puedan consultar la documentación del expediente tanto electrónicamente como presencialmente.

La Comisión de Cuentas está integrada por un miembro de cada grupo político de la Corporación con voto ponderado, en este caso:

-Feliu Gil, en representación de Compromís amb la Bisbal (6 votos ponderados)

-Daniel Caballero en representación del PSC (2 votos ponderados)

-Xavier Faura en representación de Units per la Bisbal-FIC (1 voto ponderado)

-Maguy Antolín en representación de Ara la Bisbal (1 voto ponderado)

-Silvia Monfort en representación de ERC-AM (1 voto ponderado)

También toman parte de la Comisión de cuentas la alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, como presidenta; la secretaria municipal y la tesorera municipal.