La Bisbal del Penedès ha celebrat Sant Jordi d’estiu aquest dijous 23 de juliol

Foto general_ premiats-jurat-alcaldessa-regidora de cultura i fill de la Felicidad

S’han entregat els premis del 12è Concurs Literari de Sant Jordi i s’ha presentat el llibre “Als teus ulls”, un recull d’imatges del fons de fotografies Foto Farrais

L'alcaldessa Agnes Ferre presenta l'acte

La Bisbal del Penedès ha celebrat Sant Jordi d’estiu aquest dijous 23 de juliol, a les 20h, amb un acte presentat per l’humorista Ferran Aixalà que s’ha dut a terme amb totes les mesures de prevenció per a la Covid-19, entre les quals hi havia la confirmació prèvia d’assistència als actes, la preservació de la distància de seguretat i l’ús obligatori de la mascareta. Durant l’acte, que s’ha dut a terme al carrer Pare Junqué, s’han lliurat els premis del 12è Concurs Literari de Sant Jordi de la Bisbal del Penedès i s’ha presentat el llibre “Als teus ulls”, un recull d’imatges del fons de fotografia Foto Farrais editat la Regidoria de Cultura.

un moment de l'acte

Entrega de premis del 12è Concurs Literari de Sant Jordi de la Bisbal del Penedès

El 12è Concurs Literari de Sant Jordi de la Bisbal del Penedès ha comptat amb la participació d’11 obres. El jurat, format per la Sra. Àngela Bages, el Sr. Ferran Garcia, la Sra. Jordina Miró i la Sra. Agnès Solé ha decidit els premiats del certamen literari, que han estat:

Primer premi: per a l’obra “La llegenda dels Alfacs” per a l’ebrenc Ramon Lluís González Reverter. El jurat li ha concedit aquest guardó “per l’excel·lent qualitat de l’argument, tant en contingut com en forma, fent especial menció a com l’autor ha sabut dotar l’obra d’un ritme i una tensió narrativa sostinguda que t’empeny fins al final d’aquesta”. El premiat ha rebut 200€, un diploma commemoratiu i una bossa amb un lot de llibres.

PRIMER PREMI -ST JORDI

Segon premi: per a l’obra “Dedicat a una vella amiga a qui mai vaig veure el rostre però sí el cor”, de la penedesenca Júlia Roca Ràfols. El jurat ha valorat “el fet de saber crear una història plena d’un encant especial a partir d’una situació senzilla i quotidiana, creant una obra amb un molt bon argument, ben treballada i amb unes descripcions molt ben trobades, precises i adequades, que enriqueixen el fil argumental complementant l’atenció del lector”. La premiada ha rebut 150€, un diploma commemoratiu i una bossa amb un lot de llibres.

SEGON PREMI -ST JORDI

Tercer premi: per a l’obra “Totes les afeccions possibles” del bisbalenc Joan Marc Broto Del Baño. El jurat ha considerat que és “una composició molt ben treballada i de grans moments lírics, amb un ús excels i molt cuidat del lèxic, creant així una composició de molt alt nivell”. El premiat ha rebut 100€, un diploma commemoratiu i una bossa amb un lot de llibres.

TERCER PREMI -ST JORDI

Premi Especial de temàtica bisbalenca: aquest premi, que està dedicat a aquella obra que versi sobre una temàtica centrada en la Bisbal, ha recaigut sobre l’obra “El pedregar que em quedà d’herència” de l’Oriol Solà i Prat. El jurat ha considerat “el bon plantejament i el mèrit de teixir un bon argument al voltant del fet de donar valor a les petites coses de la vida, allò que realment omple l’ànima però que sovint no sabem valorar, així com pel mèrit de saber descriure el paisatge local, fent adonar al lector del tresor que té al seu voltant”. El premiat ha rebut 200€, un diploma commemoratiu i un lot de llibres.

PREMI ESPECIAL -ST JORDI

La regidora de Cultura, Judith Vidal, ha explicat que, “pensem que, enguany, el fet que el termini de presentació de les obres hagi coincidit amb l’inici de l’Estat d’alarma i el confinament ha fet que s’hagin presentat menys obres que en anys anteriors. Esperem que l’any vinent puguem celebrar la Diada de Sant Jordi amb normalitat i puguem tornar a incrementar el nombre de participants”. Vidal ha recordat que “durant l’Estat d’alarma vam tirar endavant la iniciativa del Sant Jordi Confinat, que va consistir a tirar endavant un concurs de fotografies i vídeos, mitjançant les xarxes socials, perquè els veïns del municipi poguessin transmetre com vivien el 23 d’abril d’aquest 2020 i va tenir una molt bona acollida”.

Si voleu llegir les obres premiades, podeu demanar-les al taulell de la Biblioteca.

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “ALS TEUS ULLS” EDITAT PER LA REGIDORIA DE CULTURA

als teus ulls a partir setmana vinent

Cada any, des dels inicis dels anys 90, l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès edita un llibre de temàtica bisbalenca. Enguany, s’ha presentat “Als teus ulls”, un recull de fotografies realitzades entre els anys 70 i 90 del segle passat per la fotògrafa Felicidad Farrais en diferents actes i festes de la Bisbal. El Llibre conté una selecció de fotografies que el seu fill, Josep Antoni Bundó, va cedir a l’arxiu municipal i una introducció redactada pel bisbalenc Heribert Ventosa que contextualitza l’obra i la figura de la Felicidad Farrais.

La Felicidad Farrais va oferir el primer servei de fotografia i imatge professional a la Bisbal en una època en què l’accés al mercat fotogràfic no estava a l’abast de tothom. La Felicidad feia fotografies i, després, els veïns passaven per davant de casa seva -on les tenia exposades- per veure-les i per comprar-les. L’agost de 2018 Josep Antoni Bundó, fill de la Felicidad, va signar un conveni de cessió i donació de drets dels negatius i les fotografies que la seva mare havia fet entre els anys 70 i 90 del segle passat, durant el seu exercici de fotògrafa professional. L’any següent, l’Ajuntament va fer una exposició, durant la Festa Major, centrada en part de la seva obra, on es podien contemplar imatges de diverses festes: reis, carnaval, barris, teatre, curses, visites escolars, futbol i tota mena d’activitats que, per tradició o per singularitat, tenien la rellevància suficient per ser immortalitzades per la Felicidad.

La regidora de Cultura, Judith Vidal, ha explicat que “aquest llibre és un recull de fotografies que ens farà viatjar en el temps. Molts s’hi podran veure o hi podran trobar cares conegudes, així com recordar moments passats. L’hem editat amb molta il·lusió i té un valor molt especial, perquè és un llibre que té la capacitat d’evocar molts moments i, alhora, ret homenatge a la figura de la Felicidad Ferrais. A més, l’Heribert Ventosa ha redactat un pròleg que parla de la vida i obra de la fotògrafa i que agradarà tant als bisbalencs que la van conèixer com als que no”.

L’obra es podia adquirir en acabar l’acte i, a partir de la setmana vinent, es podrà adquirir a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès i a la Biblioteca pública de la vila per un import de 5€.


Foto general_ premiats-jurat-alcaldessa-regidora de cultura i fill de la Felicidad

CASTELLANO | La Bisbal del Penedès ha celebrado Sant Jordi de verano este jueves 23 de julio, a las 20h, en con un acto presentado por el humorista Ferran Aixalà que se ha llevado a cabo con todas las medidas de prevención por la Covid-19, entre las cuales había la confirmación previa de asistencia a los actos, la preservación de la distancia de seguridad y el uso obligatorio de mascarilla. Durante el acto, que se ha llevado a cabo en la calle Pare Junqué, se han entregado los premios del 12º Concurso Literario de  Sant Jordi de la Bisbal del Penedès y se ha presentado el libro “Als teus ulls”, una recopilación de imágenes del fondo de fotografía Foto Farrais editada la Concejalía de Cultura.

L'alcaldessa Agnes Ferre presenta l'acte un moment de l'acte

Entrega de premios del 12º Concurso Literario de Sant Jordi de la Bisbal del Penedès

El 12º Concurso Literario de Sant Jordi de la Bisbal del Penedès ha contado con la participación de 11 obras. El jurado, formado por la Sra. Àngela Bages, el Sr. Ferran Garcia, la Sra. Jordina Miró y la Sra. Agnès solé ha decidido los premiados del certamen literario, que han sido:

Primer premio: para la obra “La llegenda dels Alfacs” para el ebrense Ramon Lluís González Reverter. El jurado le ha concedido este galardón “por la excelente calidad del argumento, tanto en contenido como en forma, haciendo especial mención a cómo el autor ha sabido dotar la obra de un ritmo y una tensión narrativa sostenida que te empuja hasta el final de la misma”. El premiado ha recibido 200€, un diploma conmemorativo y una bolsa con un lote de libros.

PRIMER PREMI -ST JORDI

Segundo premio: para la obra “Dedicat a una vella amiga a qui mai vaig veure el rostre però sí el cor”, de la penedesenca Júlica Roca Ràfols. El jurado ha valorado “el hecho de saber crear una historia llena de un encanto especial a partir de una situación sencilla y cotidiana, creando una obra con un muy buen argumento, bien trabajada y con unas descripciones muy bien logradas, precisas y adecuadas, que enriquecen el hilo argumental complementando la atención del lector”. La premiada ha recibido 150€, un diploma conmemorativo y una bolsa con un lote de libros.

SEGON PREMI -ST JORDI

Tercer premio: para la obra “Totes les afeccions possibles” del bisbalense Joan Marc Broto Del Baño. El jurado ha considerado que es “una composición muy bien trabajada y de grandes momentos líricos, con un uso excelso y muy cuidado del léxico, creando así una composición de muy alto nivel”. El premiado ha recibido 100€, un diploma conmemorativo y una bolsa con un lote de libros.

TERCER PREMI -ST JORDI

Premio especial de temática bisbalenca: este premio, que está dedicado a aquella obra que trate sobre una temática centrada en la Bisbal, ha recaído sobre la obra “El pedregar que em quedà d’herència” de Oriol Solà Prat. El jurado ha considerado “el buen planteamiento y el mérito de tejer un buen argumento alrededor del hecho de dar valor a las pequeñas cosas de la vida, aquello que realmente llena el alma pero que a menudo no sabemos valorar, así como por el mérito de saber describir el paisaje local, haciendo que el lector se dé cuenta del tesoro que tiene a su alrededor”. El premiado ha recibido 200€, un diploma conmemorativo y un lote de libros.

PREMI ESPECIAL -ST JORDI

La concejala de Cultura, Judith Vidal, ha explicado que, “pensamos que, este año, el hecho de que el plazo de presentación de las obras haya coincidido con el inicio del Estado de alarma y el confinamiento ha hecho que se hayan presentado menos obras que en años anteriores. Esperamos que el año que viene podamos celebrar la Diada de Sant Jordi con normalidad y podamos volver a incrementar el número de participantes”. Vidal ha recordado que “durante el Estado de alarma sacamos adelante la iniciativa de Sant Jordi Confinat, que consistió en hacer un concurso de fotografías y vídeos, mediante las redes sociales, para que los vecinos del municipio pudiesen transmitir cómo vivían el 23 de abril de este 2020 y tuvo muy buena acogida”.

Si queréis leer las obras premiadas, las podéis pedir en la Biblioteca.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “ALS TEUS ULLS” EDITADO POR LA CONCEJALÍA DE CULTURA

als teus ulls a partir setmana vinent

Cada año, desde los inicios de los años 90, el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès edita un libro de temática bisbalensa. Este año, se ha presentado “Als teus ulls”, una recopilación de fotografías realizadas entre los años 70 y 90 del siglo pasado por la fotógrafa Felicidad Farrais en distintos actos y fiestas de la Bisbal. El libro contiene una selección de fotografías que su hijo, Josep Antoni Bundó, cedió al archivo municipal y una introducción redactada por el bisbalense Heribert Ventosa que contextualiza la obra y la figura de Felicidad Farrais.

Felicidad Farrais ofreció el primer servicio de fotografía e imagen profesional en la Bisbal en una época en la que el acceso al mercado fotográfico no estaba al alcance de todo el mundo. Felicidad hacía fotografías y, después, los vecinos pasaban por delante de su casa -donde las tenía expuestas- para verlas y para comprarlas. En agosto del 2018 Josep Antoni Bundó, hijo de Felicidad, firmó un convenio de cesión y donación de derechos de los negativos y las fotografías que su madre había hecho entre los años 70 y 90 del siglo pasado, durante su ejercicio de fotógrafa profesional. Al año siguiente, el Ayuntamiento hizo una exposición, durante la Fiesta Mayor, centrada en parte de su obra, donde se podían contemplar imágenes de varias fiestas: reyes, carnaval, barrios, teatro, carreras, visitas escolares, fútbol y todo tipo de actividades que, por tradición o por singularidad, tenían la relevancia suficiente para ser inmortalizadas por Felicidad.

La concejala de Cultura, Judith Vidal, ha explicado que “este libro es una recopilación de fotografías que nos hará viajar en el tiempo. Muchos se podrán encontrar o podrán ver caras conocidas, así como recordar momentos pasados. Lo hemos editado con mucha ilusión y tiene un valor muy especial, porqué es un libro que tiene la capacidad de evocar muchos momentos y, a la vez, rinde homenaje a la figura de Felicidad Ferrais. Además, Heribert Ventosa ha redactado un prólogo que habla de la vida y la obra de la fotógrafa y que gustará tanto a los bisbalenses que la conocieron como a los que no”.

La obra se podía adquirir al finalizar el acto y, a partir de la semana que viene, se podrá adquirir en el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès y en la Biblioteca pública de la Bisbal por un importe de 5€.