Nova mesura de la Generalitat: es prohibeix el consum compartit d’alcohol al carrer

El consum compartit de begudes alcohòliques a la via pública i a la resta d’espais oberts al públic està prohibit.
Aquesta prohibició no afecta el consum en locals o espais Per a més informació accediu a l’enllaç: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8188/1806946.pdf
 


El consumo compartido de bebidas alcohólicas en la vía pública y en el resto de espacios abiertos al público está prohibido.
Esta prohibición no afecta al consumo en locales o espacios autorizados.
Para más información acceded al enlace: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8188/1806946.pdf
prohibicio botellons

Comments are closed.