Comunicat de l’equip de govern – La llar d’infants municipal romandrà tancada el que resta de curs

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès no obrirà la llar d’infants municipal l’Oreneta en el que resta del curs 2019/2020 davant l’impossibilitat de garantir les instruccions, orientacions i recomanacions de les autoritats sanitàries quant a adequació d’espais, mesures de distanciament i higiene i vulnerabilitat de l’alumnat i del personal.

El passat 12 de març es va anunciar el tancament de la llar d’infants municipal en el marc de les mesures preventives per evitar la propagació de la Covid-19 i el centre ha romàs tancat fins a la data. El 7 de juny de 2020, el Comitè Tècnic del Pla PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial risc va aprovar la ‘Modificació del Pla d’obertura de centres educatius en fase 2 de desescalada en la finalització del curs 2019/20 i per a l’organització i funcionament dels centres i els estudis del curs 2020/2021, i noves mesures en fase 3’ que estableix, en relació amb el distanciament físic i l’ús de materials d’educació infantil (1-6 anys), “que es procurarà planificar les activitats atenent els criteris de distanciament físic en la mesura del possible”

A més, el ‘Pla d’obertura de centres educatius en fase 2 de desescalada en la finalització del Curs 2019-2020 i per a l’organització i funcionament dels centres i els estudis del curs 2020-2021’ ja establia que no s’obririen grups per a infants “de 0-1 anys” perquè “és el grup de més vulnerabilitat degut a la immaduresa del seu sistema immunitari”.

Tenint en compte aquestes indicacions, l’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, va signar un Decret d’alcaldia el passat 9 de juny en què es resolia no obrir la llar d’infants municipal l’Oreneta pel que resta de curs 2019-20 “davant l’impossibilitat de garantir les instruccions, orientacions i recomanacions de les autoritats sanitàries quant a adequació d’espais, mesures de distanciament i higiene i vulnerabilitat de l’alumnat i del personal”

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès recorda que el 29 de juny comença el Casal d’Estiu i que hi poden assistir els infants que han acabat P2. El període de preinscripcions finalitzarà el 22 de juny. Per a més informació podeu accedir a l’enllaç: https://bisbalpenedes.com/web/2020/06/05/del-8-al-22-de-juny-es-podran-fer-les-preinscripcions-per-al-casal-destiu-2020/


CASTELLANO | El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès no abrirá la llar d’infants municipal l’Oreneta en lo que queda del curso 2019/2020 ante la imposibilidad de garantizar las instrucciones, orientaciones y recomendaciones de las autoridades sanitarias en cuanto a la adecuación de espacios, medidas de distanciamiento e higiene y vulnerabilidad del alumnado y del personal.

El pasado 12 de marzo se anunció el cierre de la llar d’infants municipal en el marco de las medidas preventivas para evitar la propagación de la Covid-19 y el centro ha permanecido cerrado hasta la fecha. El 7 de junio de 2020, el Comité Técnico del Pla PROCICAT por emergencias asociadas a enfermedades transmisibles emergentes con potencial riesgo aprobó la ‘Modificación del Plan de apertura de centros educativos en fase 2 de desescalada en la finalización del curso 2019/20 y para la organización y funcionamiento de los centros y los estudios del curso 2020/20201, y nuevas medidas en fase 3’ que establece, en relación con el distanciamiento físico y el uso de materiales de educación infantil (1-6 años), “que se procurará planificar las actividades atendiendo a los criterios de distanciamiento físico en la medida de lo posible”.

Además, el ‘Plan de apertura de centros educativos en fase 2 de desescalada en la finalización del Curso 2019-2020 y para la organización y funcionamiento de los centros y los estudios del curso 2020-2021’ ya establecía que no se abrirían grupos para niños y niñas “de 0-1 años” porque “es el grupo más vulnerable debido a la inmadurez de su sistema inmunitario”.

Teniendo en cuenta estas indicaciones, la alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, firmó un Decreto de alcaldía el pasado 9 de junio en el que se resolvía no abrir la llar d’infants municipal l’Oreneta en lo que queda del curso 2019/2020 “ante la imposibilidad de garantizar las instrucciones, orientaciones y recomendaciones de las autoridades sanitarias en cuanto a la adecuación de espacios, medidas de distanciamiento e higiene y vulnerabilidad del alumnado y del personal”.

El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès recuerda que el 29 de junio empieza el Casal d’Estiu y que los niños y las niñas que han finalizado P2 pueden asistir al mismo. El periodo de preinscripciones finalizará el 22 de junio. Para más información podéis acceder al enlace: https://bisbalpenedes.com/web/2020/06/05/del-8-al-22-de-juny-es-podran-fer-les-preinscripcions-per-al-casal-destiu-2020/