S’obre la convocatòria per demanar les subvencions per a les persones desocupades que s’hagin establert com a autònomes

S’obre la convocatòria per demanar les subvencions per a les persones desocupades que s’hagin establert com a autònomes per la posada en marxa d’una activitat econòmica el 2019.

La finalitat d’aquesta subvenció és el foment de l’ocupació i l’emprenedoria al municipi i el pressupost de 2020 compta amb una partida destinada a aquesta subvenció que ascendeix a 10.000€. L’import màxim que s’atorgarà per sol·licitant serà de 2.800€.

El termini per presentar sol·licituds va del 16 de juny al 14 de juliol de 2020 (ambdós inclosos) i s’hauran de presentar de forma telemàtica.

Podeu consultar les bases de la convocatòria en aquest enllaç: https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20200615&anyp=2020&num=03495&v=i

Models de sol·licitud: https://bisbalpenedes.com/web/subvencions-2019-2020/


CASTELLANO | Se abre la convocatoria para pedir las subvenciones para personas desocupadas que se hayan establecido como autónomas para la puesta en marcha de una actividad económica en el 2019.

La finalidad de esta subvención es el fomento de la ocupación y el emprendimiento en el municipio y el presupuesto del 2020 cuenta con una partida destinada a esta subvención que asciende a 10.000€. El importe máximo que se otorgará por solicitante será de 2.800€.

El plazo para presentar solicitudes va del 16 de junio al 14 de julio de 2020 (ambos incluidos) y se tendrán que presentar de forma telemática.

Podéis consultar las bases de la convocatoria en este enlace:

https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20200615&anyp=2020&num=03495&v=i

Modelos de solicitud: https://bisbalpenedes.com/web/subvencions-2019-2020/