Informació sobre el sistema de cita prèvia per fer gestions a la Gerència del Cadastre

Donada la situació actual, generada per la pandèmia de Covid-19, la Gerència del Cadastre ha obert el servei de visites presencials només amb cita prèvia. Si necessiteu obtenir informació cadastral, presentar documents o expedients, realitzar consultes, obtenir notificacions o realitzar qualsevol altre tràmit relacionat amb el Cadastre, cal que entreu a la Sede Electrónica del Catastro (www.sedecatastro.gob.es) o que contacteu amb la Línea Directa del Catastro (902 37 36 35 / 91 387 45 50). La concertació de cita prèvia serà imprescindible per ser atès en una Gerència del Cadastre.


CASTELLANO | Dada la situación actual, generada por la pandemia de Covid-19, la Gerencia del Catastro ha abierto el servicio de visitas presenciales solo con cita previa. Si necesitáis obtener información catastral, presentar documentos o expedientes, realizar consultas, obtener notificaciones o realizar cualquier otro trámites relacionado con el Catastro, es necesario que accedáis a la Sede Electrónica del Catastro (www.sedecatastro.gob.es) o que contactéis con la Línea Directa del Catastro (902 37 36 35 / 91 387 45 50). La concertación de cita previa será imprescindible para ser atendido en una Gerencia del Catastro.

cita previa cadastre juny 2020_page-0001