BASE reobre les seves oficines amb cita prèvia i amplia els serveis a la ciutadania per vies telemàtiques

Les oficines de BASE-Gestió d’Ingressos del Vendrell reobriran el dilluns 8 de juny i el punt d’atenció de la Bisbal del Penedès ho farà el dilluns 15 de juny. Si heu de realitzar algun tràmit a l’oficina, és imprescindible que demaneu cita prèvia trucant al telèfon 977660129 o bé entreu al web www.base.cat.

Tenint en compte la situació excepcional que estem vivint, s’han introduït millores i serveis telemàtics per facilitar els tràmits a la ciutadania i les empreses. Són els següents:

 • Enviament de cartes de pagament per correu electrònic o mitjançant SMS a les persones que han acceptat relacionar-se electrònicament amb BASE.
 • Descàrrega de cartes de pagament a base.cat sense certificat digital.
 • Fraccionaments, ajornaments i ampliació del termini per sol·licitar el Pagament Personalitzat dels tributs per al 2020.
 • Domiciliació dels tributs amb efectes de 2020 fins a l’últim moment:
  • A la seu electrònica de BASE
  • Assistència telefònica de les oficines de BASE
 • Pagament amb targeta trucant als telèfons de les oficines de BASE (s’enviarà un enllaç al mòbil o al correu electrònic del contribuent)
 • Nous formularis per a la presentació de tràmits a la seu electrònica de BASE
 • Reforç de l’atenció telefònica

CASTELLANO | Las oficinas de BASE-Gestión de Ingresos del Vendrell reabrirán el lunes 8 de junio y el punto de atención de la Bisbal del Penedès lo hará el lunes 15 de junio. Si tenéis que realizar algún trámite en la oficina es imprescindible que solicitéis cita previa llamando al teléfono 977660129 o bien entréis a la web www.base.cat.

Teniendo en cuenta la situación excepcional que estamos viviendo, se han introducido mejoras y servicios telemáticos para facilitar los trámites de la ciudadanía y las empresas. Son los siguientes:

 • Envío de cartas de pago por correo electrónico o mediante SMS a las personas que han aceptado relacionarse electrónicamente con BASE.
 • Descarga de cartas de pago en base.cat sin certificado digital.
 • Fraccionamientos, aplazamientos y ampliación del plazo para solicitar el Pago personalizado de los tributos para el 2020.
 • Domiciliación de los tributos con efectos de 2020 hasta el último momento:
  • En la sede electrónica de BASE
  • Asistencia telefónica de las oficinas de BASE
 • Pago con tarjeta llamando a los teléfonos de las oficinas de BASE (se enviará un enlace al móvil o al correo electrónico del contribuyente).
 • Nuevos formularios para la presentación de trámites en la sede electrónica de BASE.
 • Refuerzo de la atención telefónica.