Han començat els treballs de primavera de la prova pilot per avaluar les necessitats de neteja i desbrossament dels carrers del municipi

La setmana passada van començar els treballs de primavera de la prova pilot per avaluar les necessitats de neteja i desbrossament dels carrers en diversos punts del municipi, amb l’objectiu d’estudiar quines són les necessitats reals que té la localitat quant a la neteja i desbrossament de les vies de cara a la propera licitació del servei. L’estudi va a càrrec de la Fundació Santa Teresa i consisteix en realitzar treballs de neteja viària i desbrossament en diversos punts del municipi i en diferents moments de l’any per avaluar quin tipus de servei necessita el municipi de la Bisbal del Penedès, tenint en compte que està format per vuit nuclis de població amb característiques diferents i que, a més, les necessitats d’aquests serveis poden variar en funció del mes o l’estació de l’any en què ens trobem.


CASTELLANO | La semana pasada empezaron los trabajos de primavera de la prueba piloto para evaluar las necesidades de limpieza y desbrozamiento de las calles en varios puntos del municipio, con el objetivo de estudiar cuáles son las necesidades reales que tiene la localidad en cuanto a la limpieza de las vías y desbrozamiento de cara a la próxima licitación del servicio. El estudio va a cargo de la Fundació Santa Teresa y consiste en realizar trabajos de limpieza vial y desbrozamiento en varios puntos del municipio y en distintos momentos del año para evaluar qué tipo de servicio necesita el municipio de la Bisbal del Penedès, teniendo en cuenta que está formado por ocho núcleos de población con características distintas y que, además, las necesidades de estos servicios pueden variar en función del mes o de la estación del año en la que nos encontremos.