Avís: aquest dimecres es duran a terme treballs de fumigació a les palmeres del poliesportiu municipal i al passeig Lluís Companys

Aquest dimecres 3 de juny es farà un tractament contra el morrut de les palmeres, mitjançant fumigació, a les palmeres del complex del poliesportiu municipal. La zona dels treballs estarà senyalitzada i tancada perquè ningú hi pugui accedir durant els treballs i en les 48 hores posteriors al tractament contra l’insecte.

Sí que es podrà accedir al bar del poliesportiu municipal.

Aquest dimecres també es duran a terme treballs de fumigació al parc del passeig Lluís Companys per evitar la proliferació de puces. Els accessos al parc quedaran tancats durant les 48 hores posteriors als treballs.


CASTELLANO | Este miércoles 3 de junio se hará un tratamiento contra el picudo rojo, mediante fumigación, en las palmeras del complejo del polideportivo municipal. La zona de los trabajos se señalizará y cerrará para que nadie pueda acceder durante los trabajos y en las 48 horas posteriores al tratamiento contra el insecto.

Sí que se podrá acceder al bar del polideportivo municipal.

Este miércoles también se llevarán a cabo trabajos de fumigación en el parque del paseo Lluís Companys para evitar la proliferación de pulgas. Los accesos al parque quedarán cerrados durante las 48 horas posteriores a los trabajos.