Es reprenen els terminis per a la tramitació dels procediments administratius

Avui dilluns 1 de juny de 2020 es reprenen els terminis per a la tramitació dels procediments administratius a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès. Així, es reactiven els tràmits de subvencions i contractacions, entre altres.

En l’actualitat els terminis estaven suspesos arran de la declaració de la situació d’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19. El 23 de maig de 2020 el Butlletí Oficial de l’Estat va publicar el Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorrogava l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020 de 14 de març (que declarava l’estat d’alarma) i, entre les diferents decisions adoptades, s’hi troben les següents:

-A efectes des del 4 de juny de 2020, l’aixecament de la suspensió dels terminis processals i els terminis de caducitat i prescripció dels drets i accions suspesos en aplicació del Reial Decret 463/2020.

-Amb efectes des de l’1 de juny de 2020, el reinici o represa del còmput dels terminis administratius suspesos en aplicació del Reial Decret 463/2020.

Així, els terminis que estaven suspesos es reprenen. Per exemple, aquelles persones que es vulguin presentar al Concurs Literari de Sant Jordi tenen temps per fer-ho fins al 26 de juny de 2020 i les famílies que van presentar sol·licitud per a les subvencions de llibres escolars tenen 30 dies, des d’avui, per acceptar-les o per presentar al·legacions.


CASTELLANO | Hoy lunes 1 de junio de 2020, se retoman los plazos para la tramitación de los procedimientos administrativos en el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès. Así, se reactivan los trámites de subvenciones y contrataciones, entre otros.

En la actualidad los plazos estaban suspendidos a raíz de la declaración de la situación de estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19. El 23 de mayo de 2020 el Boletín Oficial del Estado publicó el Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el cual se prorrogaba el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo (que declaraba el estado de alarma) y, entre las distintas decisiones adoptadas, se encontraban las siguientes:

-A efectos desde el 4 de junio de 2020, el levantamiento de la suspensión de los plazos procesales y los plazos de caducidad y prescripción de los derechos y acciones suspendidas en aplicación del Real Decreto 463/2020.

-Con efectos desde el 1 de junio de 2020, el reinicio o reanudación del cómputo de los plazos administrativos suspendidos en aplicación del Real Decreto 463/2020.

Así, los plazos que estaban suspendidos se reactivan. Por ejemplo, aquellas personas que se quieran presentar al Concurso Literario de Sant Jordi tienen tiempo para hacerlo hasta el 26 de junio de 2020 y las familias que presentaron solicitud para las subvenciones de libros escolares tienen 30 días, desde hoy, para aceptarlas o para presentar alegaciones.