L’Ajuntament s’adhereix al servei LocalretMeet per poder celebrar les sessions dels òrgans col·legiats per videoconferència

localretmeet-300x276

L’alcaldessa Agnès Ferré ha signat un Decret d’alcaldia, aquest dijous 30 d’abril, per a l’adhesió de l’Ajuntament al servei Localretmeet, una plataforma per a la celebració de les sessions dels òrgans col·legiats a distància mitjançant videoconferència segura i donant compliment a la normativa aplicable. Aquest programari, instal·lat en servidors d’ús exclusiu de Localret, permet la retransmissió de les sessions plenàries utilitzant la plataforma Youtube.

En el cas de la Bisbal del Penedès, els òrgans col·legiats són els Plens, les Juntes de Govern i la Comissió Especial de Comptes. Així, es podran celebrar les sessions d’aquests òrgans mitjançant l’esmentada plataforma i així es podran complir les mesures de distàncies, higiene i prevenció de la Covid-19 amb total seguretat.

L’adhesió de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès a aquest servei tindrà una vigència de quatre mesos que no suposa cap cost per a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès perquè és una entitat local consorciada des de l’any 1997. Com que l’Ajuntament s’ha adherit a l’ús d’aquesta plataforma, ha retornat les competències a la Junta de Govern local i, pròximament, també convocarà un Ple extraordinari amb l’objectiu d’aprovar les bases i les convocatòries dels ajuts per a famílies afectades per un ERTO o que han perdut la feina i no poden fer front a les despeses mensuals; als comerços que han tancat per l’estat d’alarma i, per tant, no obtenen cap ingrés però sí que han de fer front a les despeses dels rebuts d’autònoms i subministraments; i als autònoms que no poden fer la seva feina per l’estat d’alarma i que, per tant, no tenen ingressos ni subsidis però sí que han d’assumir despeses.


CASTELLANO | La alcaldesa Agnès Ferré ha firmado un Decreto de alcaldía, este jueves 30 de abril de 2020, para la adhesión del Ayuntamiento al servicio Localretmeet, una plataforma para la celebración de las sesiones de los órganos colegiados a distancia mediante videoconferencia segura y dando cumplimiento a la normativa aplicable. Este programa informático, instalado en servidores de uso exclusivo de Localret, permite la retransmisión de las sesiones plenarias utilizando la plataforma Youtube.

En el caso de la Bisbal del Penedès, los órganos colegiados son los Plenos, las Juntas de Gobierno y la Comisión Especial de Cuentas. Así, se podrán celebrar las sesiones de estos órganos mediante la citada plataforma y así se podrán cumplir las medidas de distancias, higiene y prevención de la Covid-19 con total seguridad.

La adhesión del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès a este servicio tendrá una vigencia de cuatro meses que no supone ningún coste para el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès porqué es una entidad local consorciada desde el año 1997. Como el Ayuntamiento se ha adherido al uso de esta plataforma, ha retornado las competencias a la Junta de Gobierno local y, próximamente, también convocará un Pleno extraordinario con el objetivo de aprobar las bases y las convocatorias de las ayudas para familias afectadas por un ERTO o que han perdido el trabajo y no pueden hacer frente a los gastos mensuales; los comercios que han cerrado por el estado de alarma y, por tanto, no obtienen ningún ingreso pero sí que deben hacer frente a los gastos de los recibos de autónomos y suministros; y a los autónomos que no pueden hacer su trabajo por el estado de alarma y que, por lo tanto, no tienen ingresos ni subsidios pero si que deben asumir gastos.